Australské zemědělství je na vzestupu

V meziročním srovnání byl zaznamenán především nárůst produkce pšenice a počtu masného skotu. Australské zemědělství je po několika suchých letech opět na vzestupu. V meziročním srovnání stoupla jak produkce pšenice, tak i počet masného skotu. To ukázalo předběžné hodnocení zemědělského censu 2011, který předložil Australský statistický úřad (ABS). Podle něj dosáhla produkce pšenice 2010/11 27,9 mil. t a překonala tak předchozí sklizeň o 28 %, ačkoli osevní plochy byly o 2 % nižší.

Sklizeň ječmene dopadla s 8,1 mil. t o 4 % lépe, a to navzdory 15% snížení pěstitelských ploch. Také jiné plodiny jako bavlna, řepka a rýže profitovaly z dostatečných srážek a lepšího zásobení zavlažovacích zařízení vodou. Pouze produkce cukrové třtiny poklesla, a to o 20 % na 25 mil. t. Příčinou byly výrazné škody způsobené povodněmi a cyklonem Yasi na severovýchodě země.

Chov hospodářských zvířat se na základě lepší krmivové základny rozšířil. Podle údajů Statistického úřadu meziročně stoupl počet masného skotu k 30. 6. 2011 o 9 % na 26,2 mil. kusů. Rovněž o 9 % vzrostly stavy ovcí a jehňat (na 74,3 mil. kusů). Méně výrazně oproti tomu probíhal vývoj v chovu mléčného skotu. Stáda vzrostla o 2 % na 2,6 mil. kusů.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info