Ministerstvo zemědělství upřednostnilo dotace na mrtvé krávy

Včera zveřejněné sazby Top-Up a dále snížená platba na masné krávy ve výši 1 393,80 Kč na rok 2011 bohužel znovu potvrdily, že hlavní živočišná komodita méně příznivých oblastí - masný skot - zůstává přes všechny deklarace na okraji zájmu ministerstva zemědělství. Místo toho ministerstvo rozhodlo o výplatě cca miliardy korun, tzn. téměř čtyřnásobku peněz na krávy evidované v březnu 2007. Tento dobytek částečně už vůbec neexistuje, mimo jiné i proto, že byl nahrazen bioplynovými stanicemi. Tito provozovatelé bioplynek tak pobírají vůbec nejvyšší existující zemědělské dotace na hektar ve výši 62 tisíc Kč ročně a k tomu navíc inkasují dotace za neexistující krávy.

Svaz marginálních oblastí upozorňuje, že chov masného skotu zastavil opouštění zemědělské půdy v podhorských a horských oblastech a zejména v  pohraničí poté, co zdejší zemědělství v devadesátých letech zkrachovalo. Masné krávy, tvořící páteř ekonomiky zdejších farem, tak pravděpodobně už nedostanou šanci na to, aby se jejich stavy rozvinuly na žádoucí úroveň 350-400 tis. ks. Přitom hovězí maso je jednou z mála komodit, které Evropa dováží a kde je stále ještě prostor navyšovat tuzemskou produkci.

Nebude ani dosaženo obvyklého vyváženého poměru mléčný-masný skot, kdy ve vyspělých zemích Evropy s podobným klimatem a reliéfem krajiny jsou počty těchto krav jedna k jedné, zatímco v České republice je mléčných krav více než dvakrát tolik co masných.

Pokles podpor masných krav, jak dokladuje níže uvedená tabulka, začal již za ministra Šebesty a ministr Fuksa v tomto trendu pokračoval. A ministr Bendl jej bohužel potvrdil. A to vše přesto, že na špatné propočty MZe ohledně sazeb Top-Up 2011 upozorňuje Svaz marginálních oblastí už přes rok jak samotné ministerstvo zemědělství, tak zejména odpovědný komoditní úsek.

Svaz marginálních oblastí trvale požaduje, aby podpory komodit ministerstvo posuzovalo výhradně v kontextu jejich ekonomik včetně dopadů na životní prostředí a nikoliv na základě různých lobbistických tlaků. Jako odstrašující příklad může posloužit současná disproporce v podporách masného a mléčného skotu, kde se podpora masné krávy jakožto citlivé komodity přesunula ve prospěch mléčné krávy, která má kromě telete ještě několikanásobnou tržbu za mléko ve výši 57 tisíc Kč ročně.

Místo seriozních propočtů ministerstvo alibisticky zvolilo výstupy z kulatých stolů komoditního náměstka Turečka, které se staly diskusním klubem se závěry reflektujícími poměr zastoupení jednotlivých zájmových skupin místo seriózní ekonomické diskuse. Vzhledem k tomu, že v České republice převažuje stará struktura zemědělství a mléčné krávy, je pak kvalita aktuálních rozhodnutí ministerstva pochopitelná.

Struktura Fuksova ministerstva s minimálním zastoupením ekonomických a environmentálních odborů otevřela cestu lobby volající po produkci za každou cenu a po přesunu podpor do úrodných oblastí. Jedním hlasem také zaznívá požadavek na nezbytnost více produkovat také na horách a v podhorách, konkrétně se to projevuje v požadavku na neúnosné navýšení povinného zatížení dobytkem v méně úrodných oblastech. Včera zveřejněná a historicky nejnižší sazba na podporu masných krav je ale dokladem toho, jak „upřímná“ je ve skutečnosti snaha produkci v těchto oblastech podpořit. Výsledkem práce ministerstva je více peněz pro úrodné oblasti, zatímco pro oblasti méně úrodné bude peněz méně a povinností více.

Jakkoli tomu první kroky ministra Bendla v úřadě nenasvědčují (kromě poškození masných krav zmiňme spuštění kontroverzní podpory bioplynových stanic) věříme, že s nástupem nového ministra dojde opět k obnovení rovnováhy v ekonomice farmářů z úrodných i méně příznivých oblastí a doufáme, že pokud bude v méně úrodných oblastech podporována produkce, tak půjde o podporu výhradně konkurenceschopných odvětví, mezi něž masný skot patří.

Ministr

Gandalovič

Šebesta

Fuksa

Bendl

Dojné krávy

r.2008

r.2009

r.2010

r.2011

dotace VDJ*

1669

1461

1310

911

dotace čl. 68**

-

-

2440

2371

celkem dotace na dojnou VDJ

1669

1461

3750

3282

     

Masné krávy

r.2008

r.2009

r.2010

r.2011

dotace VDJ

1669

1461

1310

911

dotace masné krávy Top-Up***

2940

3280

2119

1394

celkem dotace na masnou VDJ

4609

4741

3429

2305

* velká dobytčí jednotka (přepočtená kráva)

**přímé dotace zavedené výlučně ve prospěch dojných krav

*** národní doplňkové platby k přímým podporám

Svaz marginálních oblastí

Svaz marginálních oblastí sdružuje farmáře z horských, podhorských a příhraničních oblastí ČR zabývající se převážně živočišnou výrobou. Členy SMO či jeho členských organizací je více než 950 zemědělských farem.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info