Obohacené klecové systémy pro chov drůbeže přinesou zdražení českých vajec

Od roku 2012 budou muset být klasické klece nahrazeny tzv. obohacenými. To jistě přináší vyšší standart a komfort pro drůbež, ale i vyšší náklady spojené s jejich chovem. Zákaz klasických klecí vyplývá ze směrnice Rady 74/1999 EK, kterou se stanoví minimální standardy na ochranu nosnic. Na rozdíl od některých chovatelů z několika zemí EU, chovatelé nosnic České republiky ustanovení plně akceptují a od 1. ledna 2012 budou chovat nosnice pouze v systémech respektujících uvedená nařízení.

Tato dvanáct let stará směrnice umožnila dostatečně dlouhé přechodné období na její splnění, nicméně v této době byl na požadavek některých zemí předložen Evropskou komisí návrh na jakousi „džentlmenskou dohodu“ o toleranci neplnění uvedené směrnice.

Čeští chovatelé pro splnění těchto požadavků vynaložili značné investiční prostředky, které mají podstatný vliv na nákladovost výroby, resp. cenu produkovaných vajec. Proto je nutné, aby tato povinnost platila a byla dodržována ve všech zemích EU,“ říká Zdeněk Straka, člen představenstva ZS ČŘ ze společnosti Zemědělská Cítov, a.s.

Za ZS ČR se vyjádřil jeho předseda, Ing. Martin Pýcha takto: „Zemědělský svaz ČR kategoricky nesouhlasí s jakoukoliv výjimkou, neboť by to znevýhodnilo naše chovatele na jednotném trhu s vejci. Pokud chovatelé z některého členského státu neakceptují Směrnici Rady a daný stát to bude tolerovat, pak požadujeme zákaz přeshraničního přesunu konzumních vajec ze všech chovů v daném státě, bez ohledu na typ technologie, dle značení totiž nelze rozlišit konvenční a obohacené klece.“

Důvodem je ochrana trhu, aby tato produkce nebyla za dumpingové ceny distribuována do ostatních států včetně ČR a nelikvidovala tak naše chovatele.

Zároveň žádáme naše politiky a představitele státní exekutivy, aby se aktivně postavili proti návrhu EK a zároveň zapojili příslušné dozorové orgány na ochranu našeho trhu před nelegální produkcí. Současně vyzýváme organizace na ochranu zvířat, aby se aktivně zapojily nejen do působení na příslušné evropské orgány v požadavcích na sankce za neplnění, ale i do kampaně na informování veřejnosti,“ dodává Pýcha.

Pokud EK připustí jakoukoliv „džentlmenskou dohodu“ souhlasu pro členské státy, které budou porušovat Směrnici 74/1999, či pokud by bezpráví i jen nečinně přihlížela, pak musí být dána možnost členským státům, které ji splní, aby ochránily své chovatele a trh. Tj. že nebude sankcionován žádný členský stát, který splnil požadavky směrnice, pokud zakáže dovoz vajec a vaječných výrobků z členského státu, který ji porušuje. Rovněž je třeba připustit dovoz ze třetích zemí pouze z technologií, které vyhovují Směrnicí Rady 74/1999 EK.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info