Česká republika bude patřit mezi země s nejvyšším zdaněním potravin v Evropě

Zvýšení DPH od 1.1.2012 zařadí Českou republiku mezi země mající nejvyšší zdanění potravin v Evropě. Ve většině zemí EU se nepoužívá jednotná sazba DPH na všechno a u vybraných citlivých skupin zboží se užívají snížené sazby. Počínaje rokem 2012 se snížená sazba daně u nás zvýší z 10 na 14%. Zatímco představitelé vlády nás přesvědčují, že se zvýšení DPH nepromítne zcela do ceny potravin, obchodníci již přistoupili ke zvýšení cen potravin s předstihem, tak aby od počátku příštího roku nedošlo ke skokovému zvyšování cen a aby také využili předvánoční nákupy. Ekonomická stagnace a růst DPH se začíná významně projevovat i v tlaku na snížení marží v celé výrobní vertikále. Právo na svoji marži má obchodník, zpracovatel, ale i zemědělec. Zemědělci jsou na tom z dlouhodobého i krátkodobého hlediska v udržení svých marží však nejhůře.

Tímto stavem se již delší dobu zabývá také Evropská komise. Za uplynulých 10 let se podíl zemědělců na rozdělování přidané hodnoty v agrobyznysu snížil ze 31% na 24%, zatímco podíl ostatních článků se zvýšil ze 69 na 76% (podíl potravinářského průmyslu se zvýšil ze 31% na 33%, podíl velkoobchodu se zvýšil z 11 na 13% a podíl maloobchodu z 27 na 30%). Pokles spotřeby prohloubený zvýšením DPH se tak projeví v poklesu tuzemské produkce. Její ceny se budou snižovat, tuzemské podnikatelské subjekty ze všech sfér agrobyznysu budou snižovat počty zaměstnanců a lze očekávat zvyšování agrárních dovozů.

Předseda Zemědělského svazu ČR Ing. Martin Pýcha podotknul:„Zemědělský svaz neviděl žádnou studii, která by odhadovala dopad zvýšení DPH na zvýšení konečných cen potravin, včetně předpokládaného snížení spotřeby a zvýšení zájmu spotřebitelů o levné, méně kvalitní potraviny. Ohledně cen potravin nám zkušenosti z minulosti ukazují, že nelze očekávat, že se toto zvýšení DPH zcela neprojeví v cenách potravin. Opak je pravdou, byť nelze ono zvýšení cen očekávat jednorázově k 1.1.2012. Současný růst maloobchodních cen to ukazuje.“

Pokud srovnáme současné zvýšení cen potravin s inflací, je zřejmé, že potraviny se tak stávají tahounem růstu cen. Dle ČNB by inflace ve 4. čtvrtletí r. 2012 měla dosáhnout 2,8%. Ze sledovaných 15 ti druhů potravin jich 9 již v září 2011 překročilo úroveň 2,8% meziročního růstu, z toho některé potraviny ji překročily výrazně (mouka o 30,8%, cukr o 38,1%, bílé pečivo o 44,5%). Veškeré diskuse o tom, zda se zvýšení DPH projeví v růstu cen potravin se tak stávají zcela bezpředmětné, protože se tomu tak již stalo a do konce roku bude tento stav ještě pokračovat. Je zcela nepochybné, že zvýšení cen vlivem DPH je zcela špatně načasováno do období nadcházející ekonomické stagnace či možná krize, kdy se bude spotřeba snižovat přirozeně již vlivem nižších příjmů obyvatelstva. Je tak velmi pravděpodobné, že se očekávaný vyšší výnos DPH nemusí naplnit. V konečném důsledku ale může být dopad DPH pro státní rozpočet negativní.

Pro porovnání jsme vybrali pár konkrétních příkladů zvýšených cen potravin: např. u mléka polotučného trvanlivého se zvýšila spotřebitelská cena v dubnu 2011 oproti dubnu 2010 o 11,1%, v září 2011 oproti září 2010 to bylo již o 13,2%; u vepřové šunky se snížila spotřebitelská cena v dubnu 2011 oproti dubnu 2010 o 0,5%, v září 2011 oproti září 2010 se ale cena šunky zvýšila o 2,9%; u chleba se zvýšila spotřebitelská cena v dubnu 2011 oproti dubnu 2010 o 3,4%, v září 2011 oproti září 2010 to bylo již o 29,7%; u bílého pečiva se zvýšila spotřebitelská cena v dubnu 2011 oproti dubnu 2010 o 19,1%, v září 2011 oproti září 2010 to bylo již o 44,5%.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info