Chovatelé masného skotu a dotační systém státu

Ministerstvo zemědělství (MZe) podle Svazu marginálních oblastí (SMO) při vyplácení dotací upřednostňuje chovatele mléčných krav a provozovatele bioplynových stanic před chovateli masného skotu. Svaz proto požaduje srovnání rozdílu v dotacích. SMO sdružuje farmáře z horských, podhorských a příhraničních oblastí, kde převládá právě pastevní chov masných plemen skotu.

Zveřejněné sazby Top-Up (národních doplňkových plateb) a dále snížená platba na masné krávy ve výši 1393,80 Kč na rok 2011 bohužel znovu potvrdily, že hlavní živočišná komodita méně příznivých oblastí - masný skot - zůstává přes všechny deklarace na okraji zájmu ministerstva zemědělství, uvedl svaz.

Ministerstvo prý místo toho rozhodlo o výplatě zhruba jedné miliardy korun na krávy evidované v březnu 2007. Tento dobytek částečně už vůbec neexistuje, mimo jiné i proto, že byl nahrazen bioplynovými stanicemi, provozovatelé bioplynových stanic pobírají nejvyšší dotace na hektar ve výši 62.000 Kč, a k tomu navíc inkasují dotace na krávy, které už nechovají.

Ze srovnání svazu vyplývá, že zatímco celková dotace na takzvanou velkou dobytčí jednotku u dojných krav dnes dosahuje 3282 korun, u masných krav je to jen 2305 Kč. Přitom ještě v roce 2009 byly dotace masnému skotu výrazně vyšší než mléčným krávám.

Podle SMO chov masného skotu zastavil opouštění půdy ve znevýhodněných oblastech a zejména v pohraničí poté, co tamní zemědělství v 90. letech zkrachovalo. Hovězí maso je prý navíc jednou z mála komodit, o něž je v Evropě zájem a kde je stále ještě prostor navyšovat tuzemskou produkci.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info