Plasticita složek výnosu ozimé pšenice v reakci na mšice

Ačkoli resistence vůči hmyzu může být v plodinách vyšlechtěna, genetické odchylky u hmyzu mohou způsobovat variabilitu v resistenci vedoucí k omezení výnosů.

Fenotypová plasticita u rostlin je přirozeně se vyskytujícím se fenoménem, který rostliny vyvinuly, aby přežily změny prostředí. V zemědělství může stres prostředí, jako například napadení škůdci, vést k omezení složek výnosu. Ačkoliv resistence vůči hmyzu může být v plodinách vyšlechtěna, genetické odchylky u hmyzu mohou způsobovat variabilitu v resistenci vedoucí k omezení výnosů. Ale rozsah, ve kterém je resistence vůči hmyzu plastická, může záviset na genotypu rostliny. Byl zkonstruován model vztahu genotyp x genotypový matrix, aby bylo možno studovat vliv vnitrodruhových genetických odchylek na interakce pšenice a mšic. Britští výzkumníci z university v Newcastle zjistili, že složky výnosu pšenice a růst populací mšic byly významně ovlivněny jak genotypem pšenice, tak genotypem mšic. Dále, plasticita složek výnosu pšenice závisela na kombinaci pšenice – mšice. Výsledky ukazují, že plasticita pšenice nemá jen genetický základ, ale je také ovlivněna biotickým prostředím. Jsou diskutovány důsledky plasticity resistence na genotypy mšic zjištěné ve studii ve vztahu ke šlechtění plodin pro resistenci vůči hmyzu.

Výsledky z této studie ukazují, že šlechtění na resistenci proti mšicím (a možná hmyzu obecně) by mohlo mít výhody, když budou brány v úvahu odchylky v resistenci způsobené genetickou variabilitou v hmyzích druzích. Plodiny šlechtěné s nízkou plasticitou resistence vůči různým genotypům hmyzích druhů by mohly mít vyšší výnosy. Proto pochopení genetického základu fenotypové plasticity resistence a jejího vztahu k výnosu by mohlo být podstatné pro šlechtění nových odrůd pro nízké vstupy a organické zemědělství.

Web-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla). Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.

Tisk

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info