Zemědělský svaz ČR a svaz PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců jednali o některých aspektech budoucí SZP

Dne 12.12.2011 se sešli zástupci Zemědělského svazu České republiky s PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců na bilaterálním jednání k problematice podpor ekologického zemědělství. ZS ČR zde zastupoval předseda Martin Pýcha s Janem Ulrichem, za Svaz ekologickým zemědělců jednala jeho manažerka Kateřina Nesrstová.

Dle dosavadních legislativních návrhů by se v budoucnu měla podpora ekologického zemědělství v II. pilíři SZP vyčlenit z balíčku agroenvironmentálních opatření a jako autonomní opatření sloužit k podpoře ekologického hospodaření. Otázkou zůstává, jak budou kalkulovány platby pro EZ a zda budou založeny hlavně na kompenzaci rozdílu produkce/tržeb konvenčních podniků a ekologických farem (princip zohlednění ušlého příjmu a dodatečných nákladů).

Ačkoliv tento přístup garantuje poskytování obecných „environmetálních benefitů“ ekologického zemědělství (např. údržba krajiny, podpora biodiverzity, zlepšování stavu půdy, atd.), není díky tomu realizován motivační aspekt k produkování kvalitních tuzemských biopotravin, což ZS ČR, stejně jakož i PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, považuje za důležité.

Zástupci obou organizací se shodli na tom, že jednou z cest, jak stimulovat ekologické zemědělce k produkci českých biopotravin, by mohla být např. diferencovaná platba pro extenzivní a intenzivní druhy hospodaření v režimu ekologického zemědělství. Oba svazy se shodly na tom, že taková úprava a definice intenzity nebude jednoduchá, ale jistě by se o ní mělo začít seriózně diskutovat.

Zástupci obou organizací se rovněž shodli, že český agrární sektor se musí více zaměřit na produkci s vysokou přidanou hodnotou a v maximální míře využívat dotačních nástrojů investičního či marketingového charakteru. Dále účastníci diskutovali o otázce implementace greeningu v I. pilíři budoucí SZP, u kterého je velmi mnoho sporných bodů.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info