Čeští zemědělci obdrží do konce roku 2011 v rámci přímých plateb téměř 20 miliard korun

Ministr zemědělství Petr Bendl informoval o stavu vyplácení přímých plateb, mezi které mimo jiné patří SAPS (jednotná platba na plochu), LFA (méně příznivé oblasti), Top-Up (národní doplňkové platby), SSP (oddělená platba za cukr). Žadatelé do konce roku dostanou přibližně 20 miliard korun. O tyto platbu mohou požádat zemědělci každoročně do termínu 15. května formou Jednotné žádosti na Státním zemědělském intervenčním fondu (SZIF).

V rámci opatření LFA bylo do dnešního dne vydáno 12 275 rozhodnutí a vyplaceno bylo 2,59 miliardy korun. Do konce roku 2011 budou našim zemědělcům vyplaceny také Top-Up, a to dle předpokladu ve výši zhruba 720 milionů korun, zbytek z celkové částky 1,22 miliardy korun bude vyplacen v průběhu ledna 2012. Doposud bylo vydáno 7 240 rozhodnutí. Odhad výplat za Oddělenou platbu za cukr do konce roku je 550 milionů korun a k dnešnímu dni je vydáno 485 rozhodnutí.

„Jsem velmi rád, že se podaří dobrou administrací zajistit vyplacení velké části přímých plateb již do konce letošního roku. To, že budou naši zemědělci dostávat na své účty evropské peníze včas, je jednou z mých priorit,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Kateřina Böhmová, ředitelka Odboru komunikace MZe

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info