Strategie pro potlačování fusarióz u obilovin

Článek kanadských odborníků z organizace AAFC (Agriculture and Agri-Food Canada) shrnuje poznatky o fusariózách obilovin v Kanadě a poskytuje základní rady pro strategie jejich potlačování.

Fusariózy obilovin jsou stále jednou z nejzávažnějších chorob, které postihují obilniny, zejména ve východní části oblastí kanadských prérií. Ztráty na kanadském odvětví obilovin během 90tých let činil celkem 200 milionů dolarů pro provincie Ontario a Quebec a 300 milionů dolarů pro provincii Manitoba. Nemoc omezuje výnosy a kvalitu zrna a potenciální kontaminace zrna mykotoxiny, především deoxynivalenolem (DON), je neustálou hrozbou pro domácí i exportní trhy.

Některé druhy rodu Fusarium způsobují fuzariózy. Převládající druh v Severní Americe je Fusarium graminearum, zejména na pšenici. V Manitobě je více než 90 procent izolací ze zrn poškozených Fusariem z druhu F. graminearum. Tento patogen přezimuje v reziduích na povrchu půdy nebo pod ním a vytváří ascospory přenášené větrem jako primární inokulum na jaře. Rozptýlení inokula na mnoho kilometrů je možné v závislosti na rychlosti a směru větru. Náhodné ukládání askospor větrem zvyšuje význam místního managementu fuzarióz prostřednictvím šlechtění odrůd (výběr odolnějších odrůd), aplikací fungicidů, zpracováním půdy a rotací. Průvodce osivy v provinciích (např. Seed Manitoba, 2011) poskytují informace o reakcích současných odrůd na choroby. Skupina západokanadských tvrdých červených jarních pšenic (CWRS) má odrůdy s vyšší odolností vůči fuzariózám, zatímco kanadská prérijní jarní (CPS) a kanadská žlutá tvrdá pšenice (CWAD) jsou citlivější. Odrůdy šestiřadého ječmene jsou obecně citlivější než odrůdy ječmene dvouřadého. Ačkoli u ovsa nebyly vyvinuty žádné konečné klasifikace resistence, několik adaptovaných kanadských pluchatých (např. "Leggett“) a bezpluchých odrůd ovsa prokázaly zvýšenou odolnost. Nejcitlivější fázi růstu plodiny na infekci je mléčně vosková zralost u ječmene a od kvetení do mléčně voskové zralosti u pšenice. Tato choroba je silně ovlivněna prostředím; teplé, vlhké počasí, kdy jsou plodiny v citlivém stadiu, podporuje vývoj choroby. Účinky strategií potlačování jsou tradičně zkoumány jednotlivě nebo nanejvýš maximálně ve dvojicích, ale v poslední době prokázaly studie integrované ochrany rostlin, že postupného zlepšení lze dosáhnout kombinováním několika strategií. Odolnost odrůdPrvní linií obrany pro management plodin je šlechtění odrůd, u něhož bylo prokázáno, že je významným faktorem pro snížení výskytu a závažnosti chorob, množství Fusariem poškozených zrn a akumulace DON. Úspěch ve šlechtění na odolnost vůči fusariózám se ukázal jako prchavý, protože resistence je multigenová a vyjádření resistence je závislé na genetickém základu zárodečné plazmy. Avšak jsou patrná zlepšení na úrovni resistence odolnosti u nově registrovaných obilovin uvedených v průvodcích osivy v provinciích. RotaceDruh Fusarium graminearum není hostitelsky specifický a může být izolován z mnoha plodin a plevelných druhů. I když je rotace užitečná, sama o sobě nestačí, aby zabránila onemocnění. Datum setíČasově rozložená data výsevu nebo setí několika odrůd s různými obdobími tvorby klasu nebo zralosti mohou pomoci zabraňovat masové infekci, ale protože počasí během kvetení nelze předpovědět, dřívější nebo pozdější pěstování samotné není jistou možností potlačování choroby. Hospodaření s residuiZbytky plodin umožňují patogenu přezimovat a ty proto tyto mohou působit jako zdroj inokula pro následující plodinu. Rozsekání a rozmetání residuí může urychlit jejich rozklad, což v kombinaci s obděláváním půdy může omezit dostupné inokulum. Ošetření osivaZamořené osivo může být dalším zdrojem inokula. Studie ukazují, že F. graminearum v osivu zapraveném do půdy nebo na něm může přežívat po 24 měsíců. Ale bylo zjištěno, že tepelné ošetření při 70°C po dobu pěti dnů je účinná metoda odstraňování F. graminearum a dalších druhů rodu Fusarium z osiva pšenice a ječmene. Chemické ošetření osiva celkově zlepšuje klíčení, ale účinnost je závislá na teplotě a odrůdě. Foliární fungicidní ošetřeníFoliární aplikace fungicidů je doporučována v oblastech, kde převládají teplé a vlhké podmínky po objevení klasů a očekávaná náhrada ve formě výnosu ospravedlňuje náklady na aplikaci. Předpovědi choroby jsou k dispozici, aby pomáhaly při plánování fungicidních ošetření. Pro potlačování této choroby je v současnosti k dispozici několik registrovaných přípravků (včetně přípravků Caramba, Folicur, Proline, Prosaro). Strategie integrované ochrany plodinV poslední době řada studií uvádí zprávy o účincích používání dvou nebo více strategií. Využívání rotace a praktik obdělávání půdy a jejich vliv na intenzitu fusarióz a akumulaci DON prokázalo, že pšenice pěstovaná po sóji měla snížený výskyt a závažnost fuzarióz ve srovnání s pšenicí pěstovanou po pšenici nebo kukuřici, bez ohledu na praxi obdělávání půdy. Ale použití fungicidu je pravděpodobně výhodnější. Ve studii o ozimé pšenici mělo aplikování fungicidního ošetření na středně resistentní odrůdu při kvetení za výsledek nejnižší úroveň fusarióz a DON a nejvyšší výnos, přičemž citlivá odrůda, která nedostala žádné fungicidní ošetření, měla nejvyšší závažnost fuzarióz a DON. Nejslibnější výsledky byly ve výzkumu, který prokázal přírůstkové výhody při využití více strategií (odrůdová odolnost, rotace a aplikace fungicidů) při snižování závažnosti fuzarióz a akumulace DON a zároveň zvýšení výnosů.

Web-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla). Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info