Lesy ČR v zimě pomáhají lesní zvěři

Současné mrazivé počasí a sněhová nadílka komplikují zvěři žijící v našich lesích přístup k dostatku přirozené kvalitní potravy. Tuto pravidelně se opakující nepříznivou situaci, pomáhají zvěři zvládat v režijních honitbách i pracovníci Lesů ČR, kteří pravidelně v krmelcích doplňují pro zvěř tolik potřebnou pestrou stravu. Zvěř má tak mnohem větší šance období vysoké sněhové pokrývky a mrazů zvládnout a přežít.

Lesy ČR se na toto období připravují již v létě a na podzim, kdy se snaží zajistit dostatek objemového krmiva, tedy sena a letniny – ve stínu sušené letorosty měkkých listnatých keřů a dřevin. Současně musí Lesy ČR předzásobit honitby dostatkem tak zvaného jadrného krmiva jako je oves, ječmen, kaštany nebo žaludy a dužnatého krmiva, kterým je třeba řepa nebo topinambur (hlíznatá rostlina).

Snahu poskytnout zvěři pomoc mají i mnozí lidé, kteří v dobré víře nosí do lesa, hlavně ke krmelcům, potravu. Ta však nebývá vždy právě vhodná. Někdy se tak i dobrý záměr může nakonec změnit v přímé ohrožení života zvěře. Kdo chce zvěři pomoci, měl by se raději obrátit na místního správce lesů – revírníka, hajného, nebo na myslivce, kteří poradí, co a kam mohou lidé přinést, aby zvěři pomohli a neohrozili ji. Ideální je přinést krmivo na místní lesní správu nebo hájovnu. Pokud totiž lidé spontánně chodí ke krmelcům, tak již stejně dost stresovanou zvěř zbytečně plaší a ta ztrácí další energii, tolik potřebnou pro přežití.

Pracovníci Lesů ČR se o zvěř žijící v režijních honitbách starají celoročně. Zejména v zimě je však třeba péči o lesní zvěř věnovat zvýšenou pozornost. Podobnou povinnost mají dle zákona také ostatní uživatelé honiteb.

KONTAKT:

Zbyněk Boublík

Tiskový mluvčí Lesů ČR

E-mail: Boublik@lesycr.cz

Tisk

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info