Výsledky mimořádné kontroly baleného čerstvého chlazeného drůbežího masa na stanovení přítomnosti salmonel

Státní zemědělská a potravinářská inspekce vykonala v závěru loňského roku mimořádnou kontrolu baleného chlazeného čerstvého drůbežího masa. Cílem kontroly bylo zmapování možného výskytu salmonel, zejména rizikových sérotypů Salmonella Enteritidi a Salmonella Typhimurium v chlazeném drůbežím mase, které v tržní síti přichází do přímého kontaktu se spotřebitelem. Kontrola byla zahájena mimo jiné i jako reakce na změnu nařízení ES č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, která vstoupila v platnost k 1. prosinci 2011.

Vzorky byly odebrány ze zboží domácího i zahraničního původu. 

Všech 30 úředně odebraných a laboratorně analyzovaných vzorků bylo vyhodnoceno jako vyhovující uvedenému nařízení. Nebezpečné sérotypy salmonely nebyly v testovaném zboží přítomny.

Zpracoval: Mgr. Michal Spáčil - tiskový mluvčí

 

Tisk

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info