Americký ozon může podle vědců ničit úrodu v Evropě

Produkci obilí v Evropě podle zjištění britských vědců ohrožuje ozon ze severní Ameriky. Nově představená studie konstatuje, že ozonové emise způsobují evropským farmářům ztráty větší než milion tun pšenice ročně. Píše o tom server Mother nature network.

Výzkum, který vedli vědci z univerzity v Leedsu a z Yorkské univerzity ukázal, že znečištění ovzduší přízemním ozonem potlačuje produkci pšenice o 1,2 milionu tun. Ozon, který se prostřednictvím tlakových níží přesouvá přes Atlantický oceán, ničí rostliny tím, že jim brání v růstu.

Podle výzkumu je vliv severoamerického ozonu na evropskou zemědělskou produkci vůbec nejvýraznějším mezikontinentálním dopadem tohoto plynu. Studie nicméně konstatuje, že na evropské pěstování pšenice má nejhorší vliv znečištění pocházející přímo z Evropy. To je zodpovědné za roční ztrátu úrody v rozsahu 3,5 milionu tun. Celkem se v Evropě ročně vypěstuje asi 130 milionů tun pšenice.

Vědci využili existující data a vypracovali počítačové modely, díky nimž mohli spočítat vliv ozonu na různé druhy plodin. Zkoumali také, jak přispívá k zemědělským ztrátám znečištění pocházející z Asie. Zjistili přitom, že jakékoli snížení emisí v severní Americe by okamžitě vyrovnalo znečištění z Číny a dalších asijských zemí.

Z celosvětového hlediska podle vědců způsobuje 50 až 60 procent ztráty v produkci obilí znečištění pocházející z Asie. Dokonce z 90 procent je zodpovědné za ztráty v pěstování rýže. Severoamerické emise mají největší vinu na ztrátách kukuřice a sojových bobů.

Evropské znečištění se podle vědců jen minimálně projevuje na úrodu na jiných kontinentech. Je to tím, že nad Evropou vzniká méně tlakových níží, které ozon mezi světadíly přenášejí.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info