Trutnovští zemědělci jednali s prezidentem komory

Zástupci OAK Trutnov projednali na schůzce s prezidentem Agrární komory ČR Janem Velebou šest pro ně stěžejních témat. Mezi tématy byla novela zákona o prodeji státní půdy, příjmy LFA oblastí, pěstování rychlerostoucích dřevin, zatížení travních porostů přežvýkavci, likvidace kadáverů a podpora bioplynových stanic v souvislosti se stavy dojnic.

Upozornili na skutečnost, že umožněním převodu nakoupené státní půdy členem společnosti na tuto společnost se může obcházet předkupní právo Pozemkového fondu ČR. „Půda se totiž stane součástí podniku a bude možné ji prodat v rámci prodeje celého nebo části podniku,“ uvedla Marcela Beranová z OAK Trutnov. „Tak by došlo ke zvýhodnění jedné skupiny podnikatelů, pro kterou by předkupní právo státu přestalo platit,“ dodala.

Pokud jde o top-up, trutnovští zemědělci mají zájem podpořit víc masné krávy. Argumentují tím, že výroba mléka měla problémy před třemi lety. Od té doby se ale nákupní ceny výrazně zlepšily a výroba je rentabilní. „Vloni kvůli oslabení koruny a výraznému snížení top-up přišly LFA oblasti o část příjmů, letos to vypadá obdobně, měli bychom to začít řešit,“ uvedl další ze zástupců OAK Trutnov Vladimír Šimek. Podle vyjádření prezidenta Agrární komory ČR Jana Veleby, komora připravuje založení pracovní skupiny, která by se problematikou LFA oblastí měla zabývat. Ústav zemědělské ekonomiky a informací by měl vypracovat rozbor situace v chovech masných a dojných krav a porovnat rentabilitu produkce.

Třetím bodem jednání se stalo pěstování rychlerostoucích dřevin (RRD), ve kterých někteří podnikatelé spatřují budoucí velký zdroj zisků. Kvůli tomu nezemědělští podnikatelé skupují zemědělskou půdu. „Půda je po pěstování RRD už téměř nepoužitelná a měli bychom proti tomu něco udělat,“ řekla Beranová. Jak uvedl Jan Veleba, rychlerostoucí dřeviny již Agrární komora ČR řeší, probíhají jednání s ČEZ o využívání zbytků z rostlinné výroby, pěstování RRD nemá podporu komory.

Přítomní se dále věnovali i čtvrtému bodu – zatížení travních porostů přežvýkavci. „Chceme dále tlačit na zvýšení minimálního zatížení travních porostů na 0,3 VDJ/ha. Podle našich informací již zatížení nad 0,3 VDJ/ha travních porostů splňujeme ve všech LFA oblastech,“ řekl další ze skupiny trutnovských zemědělců Jiří Diviš.

Pokud jde o pátý bod, přítomní se shodli na tom, že na dotace likvidace kadáverů jsou propláceny směšné částky. Likvidace kadáverů je velmi drahá a velmi podnikatele zatěžuje. Agrární komora ČR má pracovní skupinu, která se touto tématikou zabývá a ještě vše ekonomicky zhodnotí.

V závěru jednání se přítomní vyjadřovali k problematice sekce pro LFA a ekologické zemědělství při agrární komoře. Podle nich by podpora bioplynových stanic (BPS) neměla jít na úkor stavů dojnic. Stává se, že některé podniky vyměňují dojnice za BPS, také přeplácejí nájmy a přebírají ostatním půdu. To není správné a je třeba stanovit určité mantinely, aby výroba energie byla v souladu i s produkčními plány v jednotlivých zemědělských firmách.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info