Podpisem Charty byly vyhlášeny další dva národní geoparky

Certifikát „národní geopark“ podepsaný ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou obdrželi dnes reprezentanti geoparků Železné hory (sídlo v Chrudimi) a GeoLoci (Tachovsko, sídlo ve Svojšíně) na základě podpisu Charty národních geoparků ČR. Slavnostní předání za přítomnosti náměstka ministra Libora Ježka a mnoha čestných hostů se konalo u příležitosti Dne Země (22. 4.)

Geoparky představují v dnešní době velmi dynamický a specifický nástroj dobrovolné ochrany území. Zároveň jsou již v Evropě a pozvolna i na ostatních kontinentech stále zřetelněji vnímány jako prestižní značka destinace exklusivního cestovního ruchu zaměřeného na neotřelý výklad a prožívání nejen přírodního, ale také kulturního dědictví krajiny. Přestože se v Evropě objevují teprve na přelomu milénia a v zemích UNESCO ještě o čtyři roky později, je jich v současnosti na světě již 87, z toho většina (50) v Evropě.

Členem sítě evropských geoparků pod patronací UNESCO se v říjnu 2005 stal geopark Český ráj, který se v červnu 2010 společně s geoparkem Egeria (Karlovarský kraj) stal národním geoparkem. Po vzoru některých evropských zemí začíná i ČR fungovat síť národních geoparků. Vznikajícím i rozvíjejícím geoparkům má umožnit především pravidelnou výměnu informací a praktických zkušeností, společnou propagaci a přípravu projektů či sdílení internetové stránky.

Čerství nositelé titulu „národní geopark“ smějí toto logo používat na propagačních a vzdělávacích materiálech, na vybraných ubytovacích zařízeních a dalších produktech nebo spolupracujících subjektech. Po čtyřech letech bude v obou geoparcích podle předem stanovených kritérií posuzován jejich pokrok v naplňování Charty národních geoparků ČR a platnost certifikátu se následně buď prodlouží, anebo zruší, případně se podmíněně ponechá na dva roky za účelem nápravy zjištěných problémů.

Co je geopark?

Geopark je krajinný celek vyznačující se nejen nevšedním tvarem terénu a vysokým stupněm geologické rozmanitosti, ale zahrnující také hmotné i nehmotné kulturní dědictví. Nejedná se pouze o scénicky unikátní území, jakými jsou skalní města či tajemná krasová území, ale jde například i o staré opuštěné lomy, u nichž geologické odkryvy jedinečným způsobem dokumentují vývoj Země. Geopark rovněž může veřejnosti přiblížit historii využívání nerostných zdrojů formou hornických skanzenů anebo zpřístupněním důlních děl. Vysoká úroveň interpretace geologického a dalšího krajinného dědictví území představuje dosud nevyužitý potenciál pro rozvoj šetrného cestovního ruchu (tzv. geoturismu) zaměřeného na exklusivní a obohacující zážitek z krajiny. Geopark sice nemá v terénu vyznačené hranice, ale tvoří harmonický celek určený převážně skrytou stavbou podloží a na povrchu logickým propojením lokalit informačními tabulemi a naučnými i zážitkovými stezkami. Posláním geoparku je působit především osvětově, prostřednictvím poznání i zábavy. Úkolem geoparku je motivovat jeho návštěvníky a obyvatele k úctě i vůči neživé přírodě, k respektování geologické rozmanitosti krajiny na základě jejího poznání a aktivního prožitku v ní.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info