Zemědělci již mohou žádat o národní doplňkové platby pro rok 2012

„Přestože nebyly ve státním rozpočtu na letošní rok vyčleněny peníze pro národní doplňkové platby k přímým podporám, Ministerstvu se podařilo během tohoto roku zajistit dodatečné finanční prostředky pro tyto platby, a to 400 milionů korun z prostředků příjmů Pozemkového fondu a 100 milionů korun z nespotřebovaných výdajů Ministerstva zemědělství z minulých let,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Konečným termínem pro podání žádostí je 1. 11. 2012. Žádost lze podat ještě 25 dní po tomto datu, avšak SZIF sníží dotace o 1 % za každý pracovní den po datu 1. 11. 2012. Zároveň jsou žadatelé o doplňkovou platbu na chov ovcí, popřípadě koz a platbu na chov krav bez tržní produkce mléka, povinni do 28. 2. 2013 dodat nápočty velké dobytčí jednotky.

V důsledku modulace, kterou nařídila Evropská komise (EK), může dojít ke snížení plateb TOP-UP, proto MZe ve spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) vytvořilo „kalkulačku“ pro výpočet orientační výše TOP-UP na úrovni farmy. Najdete ji na webu MZe. V roce 2012 bude u TOP-UP u nových členských států aplikujících SAPS v souladu s rozhodnutím EK z října 2011 uplatněna tzv. modulace. Ta se vypočítá z celkové sumy všech přímých plateb (SAPS, Zvláštní podpora dle čl. 68, Oddělená platba za cukr, Oddělená platba za rajčata) a nároku na TOP-UP. Pokud celková suma těchto plateb pro daný podnik přesáhne částku 5 tisíc EUR, částka překračující tuto úroveň podléhá modulaci na úrovni 10 %. V případě, že součet přímých plateb a TOP-UP přesáhne 300 tisíc EUR, aplikuje se na částku přesahující tuto hranici další dodatečná 4% modulace. Takto vypočtená částka modulace se odečte od nároku na TOP-UP v letošním roce.

Kateřina Böhmováředitelka Odboru komunikace Mze

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info