PŘESNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ PŘINÁŠÍ CITELNÉ ÚSPORY

AGRO KMÍNEK je zemědělská společnost obhospodařující téměř 1 000 hektarů orné půdy. Na začátku roku 2011 se majitelé této společnosti, manželé Kmínkovi, rozhodli pro zavedení systému Controlled Traffic Farming (CTF) na celý svůj vozový park, od něhož si slibovali snížení provozních nákladů, zvýšení výnosů a eliminaci zbytečné degradace půdy zhutňováním. Proto oslovili několik prodejců řešení pro přesné zemědělství a nakonec vybrali společnost GEODIS, která je největší geoinformační společností ve střední Evropě a distributorem přístrojů značky TOPCON. GEODIS se dlouhodobě zabývá geoinformatikou s výraznou orientací na zemědělství a díky tomu jsou řešení, která pro oblast zemědělství přináší, komplexní a pomáhají zemědělcům efektivněji hospodařit, přesněji řídit stroje nebo cíleně hnojit.

Společnost GEODIS nabídla firmě AGRO KMÍNEK řešení postavené na naváděcích systémech TOPCON System 350, což je nejvyšší řada zemědělské navigace TOPCON doplněná o automatické řízení prostřednictvím elektronického volantu. Celkem bylo v únoru 2011 těmito zařízeními osazeno pět strojů. Zároveň byla na budovu společnosti AGRO KMÍNEK nainstalována GNSS referenční stanice TOPCON HiPer AG, která slouží jako zdroj korekčního signálu RTK a umožnuje automatické řízení strojů s přesností až 2 cm. Společnost GEODIS má jako jediná v ČR vlastní zdroj korekčního signálu TopNet, což byl pro pana Jiřího Kmínka jeden z impulzů vedoucí k jeho rozhodnutí zvolit právě GEODIS: „Bylo pro nás důležité, abychom měli plně pokryté celé naše území signálem, což byl GEODIS schopen zajistit. Navíc nabízí velmi dobrý servis od prvotních konzultací, přes instalaci a zkušební provoz až po zaškolení našeho personálu.“

Během jednoho roku firma AGRO KMÍNEK ve spolupráci se společností GEODIS sjednotila celý strojový park na záběr o šířce 9 m. To znamená, že se stanovily pevné linie pohybu strojů a zautomatizovala se téměř veškerá práce na poli. V AGRO KMÍNEK tak došlo k výrazným úsporám nejen aplikovaných látek a osiva, ale i nafty, času a opotřebení strojů. K úsporám dochází již od samotného zavedení systému CTF, proto je návratnost investic velmi rychlá. Při rozloze obhospodařované půdy cca 1 000 ha se náklady na jeden naváděcí systém TOPCON 350 vrátí zpravidla do jednoho roku. 

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info