Pivní kultura se u nás mění, sice pomalu, ale jistě

Výzkum pravidelně pořádaný od roku 2004 Centrem pro výzkum veřejného mínění (CVVM) Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i., v rámci dílčího projektu Pivo v české společnosti zjistil, že se u nás podíl lidí, kteří pijí pivo, dlouhodobě výrazně nemění. Mírný pokles u mužů, patrný mezi roky 2004 a 2008, se zastavil a v posledních letech počet konzumentů osciluje mezi 88 a 89 %. U žen byl po poklesu konzumace na úroveň 54 % v minulých dvou letech zaznamenán letos nárůst na 62 %. Abychom potvrdili, že jde o trvalejší trend, však potřebujeme znát výsledky delší časové řady. Ovšem podíly mužů a žen pijících alespoň někdy pivo se podle závěrů průzkumu mezi skupinami různého věku, vzdělání či příjmů zatím nijak významně neliší.

Je zajímavé, že mírný nárůst zaznamenal aspekt výběru piva podle chuti. V současnosti představuje rozhodný faktor pro 97 % konzumentů piva. Ještě výrazněji roste počet těch, jejichž spotřebu ovlivňuje jiný aspekt výběru, a to cena piva. Zatímco v roce 2007 takto vybíralo 67 % konzumentů, letos již 75 %. S tím souvisí fakt, že zatímco počet Čechů, kteří si myslí, že se ceny piva budou zvyšovat, se dlouhodobě  pohybuje kolem 90 %, stoupá množství těch, kdo jsou o tomto trendu rozhodně než spíše přesvědčeni. Reklama má trvale jen malý, konkrétně u 14 % konzumentů, vliv na rozhodování o tom, co bude zákazník pít.

„Z dlouhodobého hlediska není pro nás překvapivé zaznamenat, že pivo u nás pije přibližně stejný počet mužů jako dříve, pijí ho však mnohem obezřetněji. Fenomén velkých pijáků piva, ať již v hospodách, nebo v restauracích, spíše mizí a je cítit ekonomický i společenský tlak na to, kolik toho kdo vypije,“ poznamenal Ing. Jan Veselý, výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven. „Potěšitelné je, že mírně, ale trvale, stoupá počet žen, které pivo pijí i jen občas,“ doplnil Jan Veselý.

„Trendem posledních let je mírný, ale dlouhodobý růst schopnosti konzumentů piva experimentovat, respektive odhodlání nebo ochota neznámé pivo zkoušet, tedy např. vybírat si pivo z malého místního pivovaru,“ uvedl PhDr.

Jiří Vinopal , Ph.D., z CVVM. „Ještě v roce 2007 by 40 % konzumentů upřednostňovalo piva z malých pivovarů, zatímco 51 % respondentů preferovalo známé české pivovary. Letos byl tento poměr opačný: 46 ku 43 %,“ uzavřel Jiří Vinopal.

Budoucnost českého piva a pivovarnictví vnímá dlouhodobě optimisticky 73 % dotazovaných, nicméně 17 % se domnívá, že české pivo může být z trhu vytlačeno. Mnohem optimističtější jsou ti, kteří pivo sami pijí. V období let 2004 až 2012 stoupl počet těch, kteří se domnívají, že většina malých pivovarů nezanikne. Naopak, počet dotazovaných, kteří měli pesimistický názor, klesl.

Nabídka a spotřeba nealkoholického pivo v posledních deseti letech výrazně stoupá. Není sice dosud chápáno jako samozřejmá náhrada běžného piva, ale v situaci, kdy si alkoholické pivo dát nemohou, jej automaticky volí již 55 % mužů, což je oproti roku 2007 jasný vzestup (z 50 %). U žen  je růst ještě lépe sledovatelný. V roce 2007 zvolilo nealko pivo 15 % žen, letos již 27 %.

Fenoménem letošního roku je nástup radlerů neboli mixů piva a ovocných šťáv. Čeští konzumenti přítomnost radlerů na trhu vítají a v naprosté většině je považují za dobrý způsob rozšíření standardní nabídky pivovarů. Ochutnalo je v průběhu letošního roku 60 % mužů a 64 % žen, v obou případech mladších věkových skupin.  Radlery nepovažuje 79 % mužů a 74 % žen za ohrožení tradičního českého piva, neboť je většina z nich ani nepovažuje za pivo.

Výzkum potvrdil, že naši zemi nadále považujeme v kontextu ostatních druhů nápojů za zemi piva. Více než devadesát procent respondentů (95 % mužů a 91 % žen) souhlasí s tvrzením, že pivo je součástí české kultury a tradic, že k nám patří a že na něj můžeme být pyšní.

Další informace naleznete na internetových stránkách Českého svazu pivovarů a sladoven www.cspas.cz.

Kontakt:

Ing. Josef Vacl, CSc.   

PORT spol. s r. o

( 602 340 664

josef.vacl@certum.cz

Ing. Jan Veselý

Český svaz pivovarů a sladoven

( 224 914 566

jan.vesely@cspas.cz        

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info