České biomléko otevřelo tuzemskému biochmelu cestu na německý trh

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců jednal v Norimberku s německou organizací Gäa e.V. - Vereinigung ökologischer Landbau (GÄA) o prohloubení vzájemné spolupráce. Vyjednávání se týkalo především oblasti certifikace českých ekologicky vyprodukovaných komodit, ale také sdílení informací a know-how. Po biomléku, jehož vývoz do Německa byl úspěšně zahájen v minulém roce, se rýsuje i možnost odbytu tuzemského chmele či sladu v kvalitě bio.

„České produkty ekologického zemědělství vyvážené do Německa musí splňovat tamní standardy. Je našim společným cílem, aby práce českých ekologicky hospodařících mlékařů byla co nejefektivnější. Dohodli jsme se s Christianem Peinem, představitelem GÄA, že vzájemně budeme ještě více sdílet zkušenosti. Zároveň usilujeme o časové sladění kontrol s našimi řádnými kontrolami,“ sdělila Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.

Vzájemná jednání potvrdila, že se Německo stane stabilním partnerem, neboť zájem o české biomléko trvá. Zároveň se zde otevírají další možnosti spolupráce, a to například v oboru pivovarnictví. V Německu se slibně rozvíjí produkce biopiva.

„V České republice bylo zahájeno pěstování chmele v ekologickém režimu. Biopivo Žateckého pivovaru bylo uvedeno na trh koncem minulého roku a německé partnery velmi zaujalo.  Je zde šance certifikovat chmel a slad dle standardů GÄA, podobně jako je tomu u mléka, aby i tyto typicky české suroviny mohly být využívány německými pivovarníky,“ uvedla Kateřina Nesrstová.

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců vnímá GÄA jako velmi kvalitního partnera a má v úmyslu spolupráci rozšířit i v dalších oblastech. „Chceme využít všech možností, jak společně zvyšovat znalosti a utužovat kontakty ekologických zemědělců na obou stranách hranice. Navzájem si můžeme mnoho znalostí předat, a to nejlépe přímo v praxi,“ uzavřela Kateřina Nesrstová. Nastíněná spolupráce se týká třeba  využívání homeopatik v ekologickém zemědělství pro léčbu zvířat nebo zlepšování kvality porostů, či nadstandardů veterinárních kontrol.

Jednání se uskutečnila u příležitosti kongresu ekologického zemědělství v rámci veletrhu BioFach 2013, který v sobotu skončil v Norimberku. Potvrdilo se tak i letos, že je i místem navazování efektivní spolupráce na mezinárodní úrovni.

Za PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Sylva Horáková

Poznámky:

Další informace poskytne Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců (tel.: 583 216 609, 725 571 027, pro-bio@pro-bio.cz). PRO-BIO  Svaz ekologických zemědělců v současné době sdružuje 615 ekologických zemědělců, 68 bioprodejen a 220 členů PRO-BIO Ligy, sekce pro spotřebitele. Centrála svazu je v Šumperku.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info