Jak dlouho vydrží lidstvo bez včel? APOKALYPSA SKUTEČNĚ HROZÍ!

Včely vymírají a vědci nedokážou jejich prudký úbytek zastavit. Od padesátých let minulého století se jejich počet snížil o dvě třetiny! Důvod? Je to nejen používání pesticidů, změny v zemědělství a paraziti, ale také masivní rozšíření a využívání mobilních telefonů. Švýcarští vědci prokázali, že včely reagují na aktivní signál zvýšeným bzukotem a zmateným poletováním, které často končí smrtí.

Odborníci provedli experiment, pod úl byl umístěn mobilní telefon a zaznamenávány reakce včel. Ty rozeznaly příchozí a odchozí telefonát a reagovaly na něj vysokým bzukotem, který normálně doprovází rojení a v některých případech dokonce umírají.

Důležitost včel pro přírodu a člověka definoval Albert Einstein: "Pokud by zmizely na zemi včely, zbývají lidem jen čtyři roky života." Rozhodně to není přehnané tvrdzení.

Včela medonosná je nesmírně důležitá pro udržení rozmanitosti přírody a je jedním z nejdůležitějších článků potravního řetězce. Má hlavní a nezastupitelné místo v přírodě jako opylovatel kulturních i planě rostoucích rostlin.

Na opylování jsou kriticky závislé mnohé druhy rostlin. Kdyby z přírody včely vymizely, současně s nimi by uhynuly desítky druhů rostlin, které jsou na opylení závislé.

Ve středoevropské oblasti odborníci předpokládají, že asi 20 procent všech rostlin je opylováno větrem. Většina – asi 80 procent je ale odkázána na přenos pylu hmyzem.

Výnosy zemědělců bez včel klesají pod polovinu až třetinu. Kromě toho by ztratily průmyslové obory.  Mnohé včelí produkty se využívají zejména ve farmacii, kosmetice, v tukovém a chemickém průmyslu nebo třeba v nábytkářství a sklářství.

Evropská unie ve snaze zastavit vymírání včel letos v květnu zakázala používání tří druhů pesticidů. Členské státy mají do září čas, aby sladily svou legislativu s uvedeným zákazem.

Tento krok nejvíce postihne dva hlavní producenty pesticidů, německý koncern Bayer a švýcarskou Syngentu.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info