Zástupci ministerstev zemědělství České republiky a Slovenska budou diskutovat o Společné zemědělské politice na Bioakademii 2013

Mezinárodní konference ekologického zemědělství Bioakademie 2013 přinese odpovědi na otázky, které nedají zemědělcům spát. Podoba Společné zemědělské politiky po roce 2013 totiž ovlivní jejich každodenní život.

Jaké budou podmínky pro české ekologické zemědělce, se pokusí přiblížit 11. září 2013 náměstkyně ministra zemědělství Jaroslava Beneš-Špalková, která je za jejich vyjednávání zodpovědná. Na plenární zasedání, které patří k tradičnímu programu Bioakademie, přijede také její slovenský protějšek Prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová.

Setkání se koná v Lednici na půdě zahradnické fakulty Mendelovy univerzity od 14 hodin. Po skončení plenárního zasedání bude následovat slavnostní předání ocenění výhercům soutěží „Česká biopotravina roku 2013“, „Nejlepší bioprodejna Svazu PRO-BIO“ a „Nejlepší sedlák Svazu PRO-BIO“. Slavnostní večer začíná v areálu Státního zámku Lednice v 18 hodin.

Součástí Bioakademie 2013 jsou odborné exkurze na farmy v České republice a na Slovensku. Ve dvou následujících dnech zavedou účastníky konference na desítku míst, která jsou s ekologickým zemědělstvím spojena. Jedná se o farmy i zpracovatelské podniky.

Podrobný program exkurzí naleznete na: http://www.pro-bio.cz/bioakademie/program/exkurze-a/  a http://www.pro-bio.cz/bioakademie/exkurze-c/

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info