Pozvání do Pardubického kraje

V pátek a v sobotu 13. a 14. září proběhnou propagační akce pro veřejnost ve dvou zemědělských podnicích v Pardubickém kraji - v ZOD Zálší (okr. Ústí n. Orlicí) a v ZD Rosice (okr. Chrudim). 

Zemědělsko obchodní družstvo Zálší zpřístupní svá střediska v Tisové a Českých Heřmanicích. V pátek proběhne v areálu družstva vzdělávací akce v rámci projektu „Zemědělství žije!“ pro pozvané školní třídy z okolí. Sobota pak bude zasvěcena široké veřejnosti, zaměstnancům a členům družstva s rodinnými příslušníky. Stěžejním bodem programu jsou komentované prohlídky provozu družstva – zaměstnanci zajistí prohlídku nově otevřené bioplynové stanice, vystaveny budou moderní stroje, které budou dětem i dospělým zpřístupněny a bude tak možno vystoupat do kabiny např. sklízecí mlátičky nebo řezačky. Na mléčné farmě v Českých Heřmanicích se návštěvníci podívají do kravína, na telátka a do dojírny.

Doprovodný program bude obsahovat naučný stánek o zemědělství, kde si mohou zájemci osvěžit své zemědělské znalosti a dovednosti v podobě poznávaček polních plodin a zemědělských kvízů, svojí zručnost si budou moci vyzkoušet při dojení z umělého vemene nebo na šlapacím traktůrku. Celým areálem povede zemědělská naučná stezka, za jejíž absolvování obdrží soutěžící malou pozornost. Krásu dravců předvedou sokolníci, vystaveny budou také drobná a malá hospodářská zvířata.

Centrem veškerého dění bude areál hřiště TJ Sokol Tisová v obci, kde k tanci i poslechu zahraje živá kapela, ke koupi a ochutnání bude mnoho regionálních potravin a samozřejmě bude k dispozici také bohaté občerstvení. Pro návštěvníky budou připraveny pestré dárky v tombole a zábava až do večerních hodin.

Kontaktní informace naleznete na webových stránkách www.zalsi.cz.

Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti otevře své brány všem zájemcům, kteří se chtějí seznámit s moderní zemědělskou výrobou a návazností na zpracovatelský průmysl. ZD Rosice totiž kromě rostlinné výroby a chovu hospodářských zvířat – skotu i prasat provozuje jatka, pekárnu či výrobnu krmiv i pro drobné zvířectvo včetně okrasného ptactva či pěstitelskou palírnu.

Návštěvníci budou moci využít jedinečné příležitosti v pátek 13. září od 9 do 17 hodin a v sobotu 14. září od 9 do 15 hodin. Den otevřených dveří v zemědělském družstvu nabídne nejen prohlídku moderní stáje s hospodářskými zvířaty, návštěvníci budou moci vyslechnout zajímavosti o chovu skotu i prasat, ale také nahlédnout do zákulisí běžného chovatelského dne.  

Aby ale nezůstalo pouze u zemědělské prvovýroby, uskuteční se zde exkurze na jatka či do pekárny, kde se návštěvníci seznámí se systémem výroby. Připravena bude také ochutnávka potravin z vlastní výroby. O tom, že se jedná o výrobky mimořádné kvality a chuti, svědčí i několik ocenění, které si v obou kategoriích Rosičtí vysloužili. Jmenujme např. Rosický koláč a Rosické špekáčky, které byly uznány jako Regionální potraviny roku 2012 či další ocenění v soutěži MLS Pardubického kraje. Otevřeny budou i zdejší prodejny s nabídkou vlastních produktů, ale také automat na čerstvé kravské mléko. Samozřejmostí bude bohaté občerstvení.

Den otevřených dveří nabídne bohatý doprovodný program, který zavede děti i dospělé do tajů několika naučných soutěží s poznáváním semen, plodin, strojů či zvířat, ale zejména na zajímavou naučnou zemědělskou stezku. Pro úspěšné plnitele soutěží bude připravena řada drobných dárečků.

Zdarma bude otevřena expozice historické zemědělské techniky v bývalé cihelně.

Kontaktní informace naleznete na webových stránkách www.rosice-zd.cz

Plakáty jsou ke stažení na webových stránkách: http://www.zemedelstvizije.cz/kalendar

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info