Jedna třetina pěstitelských ploch kukuřice pro energetické účely

V Německu roste kukuřice pro zpracování v bioplynových stanicích zhruba na ploše 829.000 ha, což odpovídá, stejně jako v roce 2012, přibližně jedné třetině veškerých pěstitelských ploch kukuřice.

To podle informace Německého výboru pro kukuřici (DMK) vyplývá ze studie pro výzkum trhu společnosti Kleffmann Group. Podle této studie pěstovali němečtí zemědělci v roce 2013 kukuřici na celkové ploše 2,49 milionů hektarů. Z toho téměř 47 procent (1,17 milionů hektarů) připadlo na silážní kukuřici používanou ke krmným účelům. Zrnová kukuřice rostla na 20 % (496.000 hektarech) ploch. Po silném vzestupu ploch energetické kukuřice v období 2009 až 2011 byly v následujících letech zaznamenány jen marginální změny.

Velké rozdíly mezi spolkovými zeměmi

Zastoupení 33 procent energetické kukuřice, 47 procent silážní kukuřice a 20 procent zrnové kukuřice zůstalo v Německu zcela identické. V jednotlivých spolkových zemích se však počty značně liší. Např. podíl zrnové kukuřice se v klimaticky příznivém Bádensku-Virtembersku pohyboval okolo 39 procent, v Šlesvicko-Holštýnsku oproti tomu činil přibližně jedno procento. V Sasku se pro pěstování silážní kukuřice využívá 62 procent ploch. V Meklenbursku-Předním Pomořansku připadá 49 procent na výrobu bioplynu, v Porýní-Falcku jen 13 procent.

Největší pěstitelské plochy jsou v Dolním Sasku a Bavorsku

V Dolním Sasku a Bavorsku, které jsou s více než 500.000 hektary kukuřice největšími spolkovými zeměmi, co se týče pěstování kukuřice, se zvýšil podíl této plodiny pěstované pro výrobu bioplynu – v Dolním Sasku ze 40 na 41 procent a v Bavorsku z 24 na 28 procent. V Severním Porýní-Vestfálsku zůstalo 21 procent beze změny, v Šlesvicko-Holštýnsku podíl kukuřice pro výrobu bioplynu mírně poklesl – ze 48 na 47 procent.

http://www.agrarheute.com/ein-drittel-der-maisanbauflaeche-fuer-biogas

Web-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla). Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info