Jedinečné semináře: stanovy družstev a obchodních společností dle nové právní úpravy

Zemědělský svaz vás zve na jedinečné semináře výlučně zaměřené na problematiku obsahu a zpracování stanov zemědělských družstev a akciových společností v oblasti zemědělství a zcela novou úpravu uživatelských – pachtovních vztahů k zemědělským pozemkům.

Cílem seminářů je přiblížit účastníkům novou právní úpravu zákona o obchodních společnostech a družstvech speciálně ve vztahu ke společenským smlouvám zemědělských podniků (stanovy družstev a akciových společností) a poukázat na její nejpodstatnější změny. V této souvislosti by měl seminář usnadnit orientaci zemědělské praxe z hlediska zákonné povinnosti přizpůsobení těchto dokumentů příslušným ustanovením zákona. Ve vztahu k pachtu pak půjde o objasnění tohoto institutu nového občanského zákoníku ve všech jeho souvislostech včetně jeho vztahu k nájmu a zdůraznění možných rizik v problematice pachtovních vztahů. Zmíněny budou i související problémy, např. právní režim staveb ve vlastnictví jiných subjektů apod. 

Semináře se budou konat v těchto termínech:

16. ledna 2014, Brno 

21. ledna, Větrný Jeníkov 

23. ledna 2014, Praha

Níže naleznete ke stažení organizační pokyny a přihlášky na jednotlivé termíny seminářů.

Využijte příležitosti a přijďte zkonzultovat stanovy vaší společnosti a nechat si zodpovědět konkrétní nejasnosti a případné problémy.

Těšíme se na vás! 

Tisk

Pozvánka: Brno
Pozvánka: Praha
Pozvánka: Větrný Jeníkov
 

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info