Nové fytosanitární požadavky pro uvádění rostlin rodu Actinidia na trh

Novým nařízením ÚKZÚZ o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae, č.j. UKZUZ 062330/2014 ze dne 18. 8. 2014, které nahrazuje nařízení SRS č.j. SRS 015402/2013 ze dne 19. 3. 2013, se jednoznačně stanovuje povinnost registrace podnikajících právnických nebo fyzických osob, které uvádějí na trh rostliny rodu Actinidia, určené k pěstování, a to v souladu s ustanoveními § 12 zákona č. 326/2004Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Registrované osoby musí plnit povinnosti stanovené v § 13 uvedeného zákona a rostliny rodu Actinidia, určené k pěstování, podléhají soustavné rostlinolékařské kontrole podle § 15 uvedeného zákona.

Rostliny rodu Actinidia, určené k pěstování, mohou být přemísťovány v ČR a v EU, jen pokud je k nim přiložen rostlinolékařský pas. Povinnost připojení rostlinolékařského pasu k těmto rostlinám se však nevztahuje na jejich prodej na území ČR konečným spotřebitelům pro užití k nevýrobním a k neobchodním účelům.

Bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae, původce bakteriální rakoviny rostlin rodu Actinidia, je nebezpečným do Evropy zavlečeným patogenem, který se stal jedním z nejzávažnějších omezujících faktorů pro pěstování těchto rostlin, které patří v některých zemích EU mezi hospodářsky významné plodiny. Proto bylo přistoupeno k regulaci tohoto patogenu, s níž souvisejí i výše uvedená fytosanitární opatření.

V případě jakýchkoliv dotazů k fytosanitárním požadavkům pro uvádění rostlin rodu Actinidia na trh se obraťte na ÚKZÚZ, Odbor ochrany proti škodlivým organismům, e-mail: karantena@ukzuz.cz.

Web-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla). Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info