Když sedláci táhnou za jeden provaz

Po šedesáti letech byla v Krnově obnovena dožínková tradice. Zasloužili se o to manželé Löwenthalovi z ASZ Krnovsko, Opavsko, kteří v sobotu 6. září zorganizovali na svém statku jen pár desítek metrů od polských hranic Farmářské dožínkové slavnosti. Zúčastnilo se jich několik tisíc návštěvníků téměř z celé Moravy. Záštitu nad akcí převzal a osobně na ni zavítal ministr zemědělství Marian Jurečka.

Manželé Löwenthalovi se pro pořádání slavností rozhodli ze dvou důvodů. Velmi je potěšil obrovský zájem, se kterým se zde setkala loňská akce pro rodiny s dětmi pořádaná v rámci série Farmářských slavností, druhým důvodem bylo výše zmíněné obnovení dožínkové tradice.

A to se podařilo na jedničku. „Několikrát jsme se byli podívat na polských dožínkách, které nám jsou svým stylem velmi blízké. Proto jsme se i ty naše rozhodli udělat tak trochu v polském duchu,“ řekla Pavla Löwenthalová. Krnovským dožínkám tak vévodila nádherná dožínková koruna, která je polskou specialitou. „Vyrobila ji pro nás rodina Pawlukova z nedalekých Ciermiecic, s níž, stejně jako s dalšími polskými sousedy, úzce spolupracujeme,“ vysvětlila paní Löwenthalová.

Požehnání této koruny spojené s poděkováním za úrodu bylo součástí mše v minoritském kostele Narození Panny Marie v Krnově, kterým slavnost v dopoledních hodinách začala. Poté byla převezena a umístěna na Löwenthalovic statku, kde se konal celodenní program.

„Děkujeme rodině Löwenthalových za uspořádání této akce, která dokládá, že tradice žijí. Krásná dožínková koruna, která je toho důkazem, bude po dobu jednoho měsíce vystavena v krnovském Domě Evropy, aby si ji mohlo prohlédnout co nejvíce lidí,“ řekla v průběhu slavnostního zahájení starostka města Krnova Alena Krušinová.

Návštěvníci dožínkových slavností obdivovali velice vkusně zrekonstruovaný statek manželů Löwenthalových, který v minulosti sloužil jako hospoda a povoznictví. Dnes k němu náleží 400 hektarů polností, kde se daří obilninám, řepce a cukrovce, na neúrodné půdě vysázeli nedávno hospodáři jablečný sad. Polní práce velmi usnadňují výkonné zemědělské stroje, které byly součástí rozsáhlé výstavy zemědělské techniky. Ta nadchla zejména mužskou část účastníků, stejně tak pro porovnání technika historická.

Dětem byl určen osvědčený program společnosti Park tři věže v podobě několika naučných stezek, hrátkobraní a dílniček, zaměřených tentokrát na výrobu panáčků ze slámy a malých dožínkových věnečků. Nechyběla řada hudebních a tanečních vystoupení. Opravdu bohatá byla nabídka nejrůznějších farmářských produktů či výrobků drobných řemeslníků, celkem ve 28 stáncích.

Manželé Löwenthalovi se před pěti lety stali hlavními iniciátory vzniku krnovskoopavské asociace. Za tu dobu se jim podařilo vytvořit výborně fungující regionální organizaci s mimořádně přátelskými vztahy mezi jednotlivými členy, rozvíjející se obchodní činností a spoustou společenských aktivit. Vzájemná spolupráce při pořádání této akce byla bezesporu i jedním z důvodů jejího velkého úspěchu. Zkrátka – když sedláci táhnou za jeden provaz, dokáží ledacos a krnovské dožínkové slavnosti toho bylo důkazem.

Šárka Gorgoňová, tisková referentka ASZ

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info