Lesy ČR oceňují desetileté úsilí zaměstnanců Pivovaru HOLBA zaměřené na výsadbu stromků na hřebenech Hrubého Jeseníku

Rovných deset let letos uplynulo od navázání smysluplné dobrovolné spolupráce státního podniku Lesy České republiky a akciové společnosti Pivovar HOLBA v rámci dobročinného projektu „Holba Jeseníkům.“ Zaměstnanci společnosti rok co rok touto dobou pravidelně, za asistence pracovníků Lesů ČR, vyrážejí do jesenických lesů sázet mladé stromky. Za uplynulých deset let hanušovičtí pivovarníci vysadili především v těžko přístupných oblastech Jeseníků již okolo pěti tisíc nových stromků a přispěli tak k zachování ekologie horské krajiny Jeseníků.

„Společensky odpovědného přístupu zaměstnanců Pivovaru HOLBA si vážíme. Z původně jednorázové akce se stala tradice, kterou se daří úspěšně rozvíjet. Jde přitom o fyzicky náročnou práci vykonávanou za pomoci ručního nářadí – motyk či krumpáčů – v mnohdy komplikovaném, kamenitém a obtížně přístupném terénu. Leckdy též v těžkých klimatických podmínkách – za silného větru, deště či sněžení. Ocenění si zaslouží také zaměstnanci naší Lesní správy Loučná nad Desnou, kteří pravidelné výsadby organizačně zajišťují,“ říká ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Šumperk Tomáš Pospíšil.

Nejvíce nás těší, že naše spolupráce s Lesy ČR přináší konkrétní výsledky.Nejstarší stromky dnes dosahují výšky již kolem metru. Zítra se vydáme opět až na samé hřebeny Jeseníků, do lokality mezi Červenohorským sedlem a Vřesovou studánkou. Tentokrát do pracně vyhloubených jamek budeme sázet listnáče, konkrétně buk lesní,“ uvádí ředitel Pivovaru HOLBA Vladimír Zíka.

Lesy ČR zajišťují nově vysazeným stromkům následnou potřebnou péči jako je například ochrana proti škodám zvěří nebo proti buřeni.

  • KONTAKT:
    • Zbyněk Boublík
    • tiskový mluvčí Lesů ČR
    • T: +420 724 813 301, +420 956 999 201
    • E: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:

·  Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).

·  Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info