Stanovisko SZPI k dezinformacím zveřejněným polskými médii

Dnes 8. 12. 2014 přinesla některá polská média informaci o údajně diskriminační kontrole potravin polského původu ze strany Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI). Inspekce se proti těmto informacím důrazně ohrazuje a sděluje následující:

SZPI vždy musí reagovat na aktuální situaci na trhu s potravinami a na pohyb zboží v rámci EU i mimo EU tak, aby byly ochráněny zájmy spotřebitelů. V srpnu 2014 bylo ze strany Ruské federace (RF) vyhlášeno embargo na dovoz vybraných potravinářských komodit z EU do RF. SZPI musela na tuto situaci reagovat, protože požadavky na potraviny určené pro ruský trh mohou být odlišné od požadavků na trhu v EU. Vzhledem k tomu, že Polsko je významným vývozcem potravin do RF, byl logický krok ze strany SZPI zaměřit pozornost a kontrolní aktivity na potraviny, které by mohly vstupovat na trh v ČR, přestože byly původně určeny pro trh RF. Embargo se vztahuje na čerstvé ovoce a zeleninu, maso, masné výrobky, mléko, mléčné výrobky, ryby a rybí výrobky.

Jak je uvedeno v interním dokumentu SZPI, na který odkazují některá polská média: „Podnětem pro provedení kontroly bude jakákoli mimořádná situace, s kterou se v trhu bude možné setkat (ruské etikety s českými přelepkami, dumpingové ceny atp.)“. Z dokumentu mj. vyplývá, že předmětem případné kontroly mají být pouze komodity, které jsou předmětem ruského embarga. Informace uvedené polskou stranou jsou vytržené z kontextu dokumentu a nezobrazují objektivně skutečné zaměření kontroly.

Dne 3. 10. 2014 byly tyto kontroly ukončeny a nahrazeny realizací kontrol nařízení vlády 211/2014, které ukládá dovozcům informační povinnost notifikovat dovoz vybraných druhů ovoce a zeleniny 48 hod. před příjezdem na místo určení v ČR. Nařízení vlády a kontrola jeho dodržování ze strany SZPI se vztahuje na veškeré dotčené kontrolované osoby bez ohledu na zemi původu potravin. Od začátku platnosti nařízení SZPI obdržela hlášení na 26 000 dodávek čerstvého ovoce a zeleniny, z tohoto množství zkontrolovala na místě 5 900 šarží. Pro laboratorní analýzu SZPI odebrala 649 vzorků, z čehož bylo 9 vzorků nevyhovujících, z těchto bylo 5 z Polska, 2 z Německa a 2 z Rakouska, viz tisková zpráva SZPI z 3. 12. 2014.

Úřední kontrola SZPI je tedy prováděna na základě hodnocení rizika a vždy zohledňují aktuální situaci na trhu.Z

pracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info