Tisková zpráva Evropské komise k nabytí účinnosti nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Evropská komise vydala minulý týden u příležitosti nabytí účinnosti nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům tiskovou zprávu a doprovodné dokumenty, které mapují základní změny v označování. Dále také vydala kapesního průvodce pro nové označování ryb a produktů akvakultury (A pocket guide to the EU's new fish and aquaculture consumer labels).

COM press release FIC.pdf [59.38 KB]

eu-new-fish-and-aquaculture-consumer-labels-pocket-guide_en.pdf [2.07 MB]

foodlabelling_memo_annex_20141211.pdf [54.83 KB]

Q&A + memo.pdf [57.22 KB]

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info