Ministr Brabec jednal na Radě EU o ovzduší a klimatu

Ministři životního prostředí států Evropské unie projednali otázky ochrany ovzduší, odpadové hospodářství a výstupy z klimatické konference.

Ministři států osmadvacítky diskutovali o návrhu Evropské komise na úpravu směrnice k omezení emisí ze středních spalovacích zdrojů, například z kotlů firem a výtopen. Při hlasování došlo ke shodě mezi členskými státy. Česká republika, reprezentovaná ministrem Brabcem, se jej zdržela, neboť se návrh v této kompromisní verzi příliš odchýlil od původního cíle přispět ke zlepšení kvality ovzduší v EU.

„Dalších 20 respektive 15 let beze změny nedává smysl a stěží prospěje kvalitě ovzduší. Česká republika usilovala o to, aby minimálně pro zařízení na pevná paliva platily vyšší emisní limity, a to nejpozději od roku 2020. Náš cíl byl, aby se nám v Česku lépe dýchalo. Naše národní legislativa střední spalovací zdroje řeší dostatečně a již od roku 2018 jim emisní limity zpřísňuje. Jsou však státy, ve kterých tyto zdroje dosud regulaci nepodléhají, anebo je v nich nedostatečná. Návrh směrnice, ke kterému Rada EU přijala obecný postoj, obsahuje zbytečně široké, technicky a ekonomicky neodůvodněné výjimky, které jen oddalují efekty této směrnice pro evropské ovzduší. To může mít negativní dopady i na ČR, která je ovlivňována dálkovým přenosem znečištění ze zahraničí, např. z Polska. Věřím, že během dalšího projednávání s Evropským parlamentem se návrh směrnice ještě změní, aby na jednu stranu zohledňoval specifika paliv používaných v ČR, nevyžadoval vynakládání nepřiměřených nákladů a na druhou stranu minimalizoval přenos znečištění ze zahraničních zdrojů," vysvětlil ministr Brabec.

Dalším bodem jednání bylo schválení balíčku tří rozhodnutí k uzavření změny Kjótského protokolu Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a k dohodě mezi EU a Islandem o společném plnění klimatických závazků.

Velká diskuze proběhla k původně neplánovanému bodu, a to odpadovému balíčku, který EK navrhla stáhnout s tím, že v roce 2015 hodlá předložit přepracovaný návrh. Většina členských států podpořila další projednávání návrhu a upozornila, že případné stažení návrhu by vyslalo negativní signál.

Rada pro životní prostředí dále potvrdila dohodu na směrnici k emisím z námořní dopravy a na směrnici k omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek. Tato směrnice má podporu ČR, protože razantním způsobem sníží spotřebu plastových tašek a navíc dává prostor variantním řešením jednotlivých států.

„S finálním zněním návrhu jsme spokojeni. Poskytuje možnost volby mezi zavedením cílů na národní úrovni a povinným zpoplatněním lehkých plastových tašek, které v České republice již několik obchodních řetězců zavedlo, a to s pozitivním účinkem na snížení spotřeby těchto tašek. Směrnice tedy umožňuje pokračovat v již osvědčené cestě a spotřebu dále snižovat. Také oceňujeme možnost z působnosti směrnice vyjmout velmi lehké plastové tašky, které plní především hygienickou funkci zejména při nákupu potravin a v případě vlhkých potravin se těžce nahrazují vhodnou alternativou," doplnil ministr Brabec.

  • Kontakt pro více informací:
  • Petra Roubíčková
  • tisková mluvčí MŽP
  • Tel.: +420 739 242 382
  • E-mail: Petra.Roubickova@mzp.cz

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info