Z obalu se dozvíte, kde se narodil vepř nebo kuře na váš řízek

Přichází nejzásadnější změna v označování potravin od vstupu Česka do EU. Část nových pravidel platí od 13. prosince, část začne platit 1. ledna. Zákazníci obchodů s potravinami tak dostanou lepší informace o tom, co si kupují, aby se mohli lépe rozhodovat.

Tvůrci předpisů pro nové označování potravin zdůrazňují, že změny jsou vedeny především snahou o to, aby spotřebitelé dostávali o potravinách lepší informace. Aby jim bylo vždy jasné, co si kupují, a nebyli klamáni tak často jako dosud. 

Při přípravě nových pravidel se hodně mluvilo o zemi původu a takzvané hlavní složce. Jinak řečeno, vypadalo to, že se na obalech potravin dočteme nejen to, kdo je prodává, ale kdo a kde je vyrobil, a třeba u šunky se dozvíme, kolik je v ní masa. Jak to dopadlo?

Povinnost uvádět zemi původu je nově zavedena jen u masa, ale u potravin vyrobených z několika složek (a takových je naprostá většina) nám zůstane i nadále utajena. A „hlavní složka“ u nebalených potravin je zatím velká neznámá. Není jasné, kterých druhů potravin se bude týkat a jak bude definována. Stanovit by to měly prováděcí vyhlášky, které se teprve připravují.

Odkud pochází mleté maso, se nedozvíme. Doposud se země původu povinně uváděla jen u hovězího masa. Od 1. dubna 2015 se tato povinnost vztahuje i na maso vepřové, skopové, kozí a drůbeží. A bude to možná zajímavé čtení.

Kdo se o to bude zajímat, zjistí třeba, že český výrobce ani CZ v oválu na balíčku vepřové kýty nemusí znamenat, že maso pochází z českého čuníka, i když se narodil v Česku. Chován a poražen mohl být třeba v Rakousku. Na etiketě totiž bude povinně uvedeno, kde se prase narodilo, bylo chováno a poraženo. Týkat se to ale bude jen masa jako takového, u mletého masa se pak může objevit údaj „původ: EU“, či dokonce „chov a porážka v: EU a mimo EU“. 

Ze spojovaných kusů masa?

U balíčků křehčeného masa nebo u mražených ryb by nás měl už název upozornit na přidanou vodu. Má to ale háček, údaj se uvádět nemusí, pokud voda v konečném produktu nepřesahuje pět procent.

Spotřebitel musí být také upozorněn, že masný výrobek, polotovar či produkt rybolovu, který vypadá jako celistvý kus, je ve skutečnosti tvořen různými kusy spojenými jinými složkami. Musí pak být označen údajem „ze spojovaných kousků masa“. 

„Je to tak kvůli extrémním případům, kdy by byl spotřebitel uváděn v omyl. Bude se to týkat jen výrobků, do nichž jsou přidávány určité látky, které mají za cíl vytvářet dojem jednotného kusu,“ vysvětluje Martin Štěpánek z Ministerstva zemědělství. „Určitě se to nevztahuje třeba na šunku, která je sice také vyrobena z kusů masa, ale ty se nespojují enzymy, ale technologicky,“ doplnil.

Text vznikl ve spolupráci s Potravinářskou komorou ČR.

Autor:Hana Večerková

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info