Svaz podporuje regulaci prodeje vína

Zemědělský svaz ČR plně podporuje záměr Ministerstva zemědělství upravit zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví s cílem o lepší regulaci a evidenci sudového vína tak, aby došlo k zamezení negativních jevů s prodejem sudového vína.  Existující stav, kdy se v České republice prodává významné množství dovezeného vína deklarovaného jakožto víno domácího původu je, obzvláště po zkušenosti s lihovou aférou, neakceptovatelný.

Z tohoto důvodu Zemědělský svaz ČR v zásadě souhlasí s řešením navrhovaným v návrhu ustanovení § 16 odst. 7 návrhu novely zákona o vinohradnictví a vinařství. Zemědělský svaz České republiky nic nenamítá proti tomu, aby vinař prodával sudové víno ve svém podniku, a taktéž nic nenamítá proti tomu, aby toto víno bylo možné koupit ve speciálně orientovaných vinotékách. Z tohoto pohledu je třeba ocenit, že se nepotvrdil mylně sdělovacími prostředky deklarovaný záměr ministerstva zakázat prodej sudového vína jako takového. Varujeme však před tím, aby nedošlo k obejití tohoto záměru nekontrolovaným nárůstem množství „nových pseudo vinoték“. 

Nicméně je třeba současně poukázat na skutečnost, že u prodeje sudových vín je velice obtížná evidence tohoto prodeje a z předloženého návrhu není také zcela zřejmé, jak by fungovala konkrétní provozovna, kde by se toto víno prodávalo, neboť je to jen obtížně kontrolovatelné. Z tohoto důvodů není zcela jasné, zda navrhované legislativní řešení obsažené v návrhu ustanovení § 16 odst. 7 je dostatečné vzhledem k výše uvedenému, totiž, zda kontrola a evidence prostřednictvím již zavedeného registru v zákoně bude dostatečná.

Ministerstvo zemědělství musí najít odvahu k dostatečné regulaci volného prodeje sudových vín. Nejen, že by tak mělo dojít i ke snížení zdravotního rizika pro spotřebitele a daňových úniků ale mělo by tak dojít i ke zvýšení kultury prodeje vína. A víno je nápoj, který si kulturnost prodeje bezpochyby zaslouží.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info