Výroba sladu v Česku loni vzrostla o 2 pct na 540.000 tun

Pivovary v Česku loni uvařily 19,65 milionu hektolitrů piva, což bylo o 2,3 procenta meziročně více. Zatímco domácí spotřeba stagnovala, vývoz vzrostl o osm procent. Výsledky dnes zveřejnil Český svaz pivovarů a sladoven.

Celková spotřeba piva včetně jeho nealkoholické varianty činila 16,29 milionu hektolitrů, meziročně klesla o 0,2 procenta. Každý obyvatel České republiky tak stejně jako předloni vypil v průměru 144 litrů piva. Turisté v Česku loni vypili 630.000 hektolitrů piva. Ze země se vyvezlo 3,65 milionu hektolitrů piva, předloni to bylo 3,39 milionu hl.

Výrazný propad loni zaznamenal dovoz piva, který meziročně klesl o 42 procent na 291.000 hektolitrů. Méně se jej dovezlo především z Polska, Maďarska a Slovenska. Podle svazu klesl zejména dovoz levného piva, které se do Česka začalo více dovážet po zvýšení spotřební daně v roce 2010.

"Pivovarský trh se vloni trochu nadechl, ale bylo to dáno hlavně rostoucím zájmem o české pivo v zahraničí. Tuzemská spotřeba se od roku 2010 pohybuje prakticky na stejné úrovni," uvedl předseda svazu František Šámal. Postupně se podle něj ale mění životní styl a preference českých spotřebitelů. "Díky tomu dlouhodobě roste spotřeba ležáků a v posledních letech i speciálů a pivních mixů," poznamenal.

Prodej piva v restauracích loni stagnoval na 41 procentech celkového prodeje. Ještě v roce 2009 představovalo pivo vypité v restauracích 51 procent domácí spotřeby, od té doby tento podíl klesá ve prospěch baleného piva prodaného v maloobchodě. "Český konzument i nadále bedlivě zvažuje, jestli zajít do restaurace, nebo si koupit levnější pivo v supermarketu," řekl Šámal.

Nejvýrazněji, o 22,8 procenta, rostl loni vývoz na Slovensko, o desetinu více než přede dvěma lety se vyvezlo piva také do Francie a do Polska. Naopak největší propad zaznamenal export na Ukrajinu a do Běloruska.

Vývoz piva do zemí EU se zvýšil o osm procent, mimo státy EU o čtyři procenta. Tuzemské pivo se vyváží do 73 států mimo EU, meziročně vzostl zejména vývoz do USA, Kanady, Koreje, Srbska či Číny.

Zatímco spotřeba výčepního piva loni v Česku klesla o tři procenta, ležáku se prodalo o dvě procenta více. Spotřeba nealkoholického piva se zvýšila o procento, pivních mixů o 15 procent.

Počet minipivovarů poslední vzrostl o více než čtvrtinu na zhruba 280 v březnu 2015. Podle prezidenta Českomoravského svaz minipivovarů Jana Šuráně celková produkce nejmenších pivovarů loni vzrostla o 30 procent. Přestože je jich asi šestkrát více než velkých pivovarů, jejich podíl na výrobě piva v Česku je odhadován zhruba na jedno procento.

Produkce piva v ČR v roce 2014: 

 20142013rozdíl
Výstav piva v ČR (mil. hl)19,6519,212,3 %
Export (mil. hl)3,653,398 %
Import (tis. hl)291499-42 %
Spotřeba piva v ČR, včetně nealkoholického (mil. hl)16,2916,31-0,2 %
Spotřeba na hlavu (litry)144144-

Zdroj: Český svaz pivovarů a sladoven

Výroba sladu v Česku loni vzrostla o 2 %  na 540.000 tun

Výroba sladu v Česku loni vzrostla zhruba o dvě procenta na 540.000 tun. Polovina sladu směřovala do zahraničí. Výsledky dnes zveřejnil Český svaz pivovarů a sladoven.

Do zahraničí se vyvezlo 260.000 tun sladu, o dvě procenta meziročně víc. Tradičně nejvýznamnějšími odběrateli jsou Polsko a Německo, v posledních letech také Velká Británie a Maďarsko. "Nejdynamičtější meziroční nárůst zaznamenal vývoz do Německa a Velké Británie, naopak kolísal do Polska a Japonska," uvedl Dušan Falge, poradce generálního ředitele Sladoven Soufflet, největšího producenta sladu v Česku.

Hrozbou pro české sladařství je podle sladařů výrazný úbytek orné půdy. Od roku ji bylo zastavěno nebo z jiných důvodů z půdního fondu vyjmuto 233.000 hektarů, což je téměř veškerá současná osevní plocha jarního sladovnického ječmene.

"Problémem také zůstává nadměrná produkce bioenergetických plodin, která způsobuje nedodržování vhodné obměny plodin," upozornil Falge. Důsledkem je podle něj klesající úrodnost, zhoršení bonity půd, zvýšený výskyt chorob a přemnožení škůdců a divokých prasat.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info