Je vůbec v Česku zájem o poctivé malé a střední podnikatele a živnostníky?

Je vůbec v Česku zájem o poctivé malé a střední podnikatele a živnostníky? To bylo téma společné tiskové konference Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR a Asociace soukromého zemědělství ČR, která se dnes uskutečnila za velkého zájmu médií v sídle ASZ ČR. Společnou tiskovou zprávu naleznete níže.

Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR (SPŽ ČR) a Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR), jak již bylo uvedeno v jejich společném memorandu ze dne 29. května 2015, jsou vážně znepokojeny situací, která se v poslední době vyvíjí vůči segmentu soukromých zemědělců, malých a středních podnikatelů a živnostníků.

Otevřeně prohlašujeme, že nejsme a nikdy jsme nebyli zastánci nepoctivých podnikatelů, kteří dokáží parazitovat na mezerách v naší legislativě a nefunkčnosti či neschopnosti státní správy. Důrazně se však ohrazujeme proti klimatu, které je v současné době vytvářeno kolem zákona o EET, tj. – podnikatelé jsou zloději a krátí stát na daních.

Jistě nemusíme připomínat, že zloději se bohužel vyskytují ve všech vrstvách každé společnosti – mezi oligarchy, podnikateli, živnostníky, zaměstnanci státní správy, represivním aparátem i mezi občany. Proti zlodějům a nepoctivcům se musí každá civilizovaná společnost bránit. Důležité je, jak efektivně, účinně a s jakými náklady se bránit dokáže a do jaké míry přijatými opatřeními ztíží život jednotlivým skupinám obyvatel. Naše výhrady k zákonu jsou jednoznačné – postihuje pouze část subjektů (cca 7 %), u kterých dochází k daňovým únikům. Nejsou stanoveny závazné právní kroky k postupnému rozšiřování působnosti zákona na další subjekty. Není stanoveno přechodné období, ve kterém by systém fungoval ve zkušebním režimu, ale i ve zkušebním provozu jsou povinné subjekty pod sankcí. Není proveden řádný a objektivní rozpočet nákladů jak na straně státu, tak i dopadů na podnikatelskou veřejnost. Nejsou dosud zveřejněny technické parametry systému pro posouzení připojení stávajícího vybavení podnikatelských subjektů do systému EET. Z tohoto důvodu tvrdíme, že hrozí stejná nepřipravenost jako v případě zavedení nového registru vozidel, systému výplaty sociálních dávek, ale s daleko fatálnějšími dopady mezi podnikateli i občany.

Ohrazujeme se důrazně proti skutečnosti, že čím dál více se ve státní správě - jeho středním patře, projevuje klientelismus, lobbismus, kdy místo objektivních řešení jsou prosazovány lokální zájmy některých vlivových skupin, a to bez ohledu na komplexní vyřešení problému. Tuto situaci jsme v poslední době museli řešit Otevřeným dopisem ministru zemědělství, kdy právě novela vinařského zákona připravovaná MZe je příkladem výše uvedeného.

Za nedostatečně projednané, nepřipravené a zejména v neprospěch skutečného rozvoje venkova považujeme aktuální nastavení národních podmínek Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. Obzvláště poté, co bylo ministrem zemědělství Marianem Jurečkou předem deklarováno výrazné upřednostnění menších projektů a s tím souvisejících zjednodušených podmínek, které budou znamenat přínos pro venkov. Navrhovaná podpora projektů do 1 milionu Kč ve výši pouhých 10 % z celkové obálky přesahující ve startovním kole příjmu žádostí částku 3,2 miliardy Kč na více než 19 tisíc zemědělců s velikostí do 150 hektarů (dle informace z ČSÚ) však není dostatečná. Schází i výrazná preference v rámci bodového zvýhodnění projektům do 5, resp. 10 milionů Kč, které budou tvořit těžiště podpor v rámci PRV. Zcela neadekvátně jsou naopak upřednostněny na základě výše zmíněných lobbistických tlaků gigantické projekty až do výše 150 milionů korun, které ke zlepšení současné situace ve zprůmyslněném zemědělství a na vylidněném venkově stěží pomohou.

Domníváme se, že je nutné, aby veřejnost byla objektivně informována o skutečném stavu v jednotlivých oblastech naší společnosti. Pouze tak můžeme zabránit přijímání populistických a pro veřejnost líbivých opatření, která však ve svém důsledku vedou k destrukci podnikatelského prostředí a popírání podnikatelských svobod na svobodném trhu.

Za Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR Bedřich DANDA, předseda představenstva

Za Asociaci soukromého zemědělství ČR Ing. Josef STEHLÍK, předseda

TZ SPŽ ČR a ASZ ČR 1 7 2015

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info