Ministerstvo zemědělství ušetří nákupem energie pro příští dva roky 20 milionů korun oproti roku 2015

Dalších více než deset milionů korun (v cenách bez DPH) ročně ušetří Ministerstvo zemědělství v letech 2016 a 2017 oproti letošním výdajům za energie. Kvůli snižování nákladů zajišťuje Ministerstvo pro svůj resort pravidelný centralizovaný nákup potřebných energetických komodit. Smyslem je transparentní obchod s co nejvýhodnějšími podmínkami pro stát.

Ministerstvo tento měsíc nakoupilo na energetické burze organizované Českomoravskou komoditní burzou Kladno zemní plyn a elektrickou energii v hladinách nízkého i vysokého napětí pro následující dva roky. Kladenská burza je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a plynu v České republice.

„Ministerstvo zemědělství se snaží snižovat náklady všech vstupů a energie tvoří jejich významnou součást. Úspora v letech 2014 až 2017 by při konstantním objemu odběru měla činit 138 milionů korun. Díky centralizovanému nákupu navíc můžeme porovnávat podmínky u jednotlivých organizací a v rámci resortu je optimalizovat,“ řekl první náměstek ministra Jiří Jirsa.

Výsledkem obchodu je třináctiprocentní úspora oproti letošnímu roku, což odpovídá deseti milionům korun ročně v cenách bez DPH.  Celkem tak Ministerstvo během čtyř let, od zavedení centralizovaného zadávání v roce 2013, sníží energetické vstupy o částku výrazně přesahující sto milionů korun. Nižší výdaje, a tudíž i úspory v čerpání ze státního rozpočtu, tak zaznamenají kromě MZe například i Lesy ČR, Státní pozemkový úřad, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární správa, výzkumné a další ústavy, podniky Povodí Labe, Vltavy, Moravy, Odry a Ohře nebo hřebčíny v Kladrubech, Písku a Tlumačově.

  • Hynek Jordán
  • tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info