Organic Vision 2030 - Vize evropského ekozemědělského hnutí do roku 2030

IFOAM EU zveřejnil publikaci, která shrnuje výsledky několikaleté diskuze nad budoucím směřováním evropského ekozemědělského sektoru.  

Publikace také nově definuje vize a cíle evropského ekozemědělského hnutí do roku 2030. 

Součástí publikace je analýza aktuálního stavu, SWOT analýza a návrhy strategií, kterými by mohly být tyto vize do roku 2030 naplněny. Dokument definuje oblasti, ve kterých může v budoucnu sehrát rozvoj ekologického zemědělství významnou roli (např. klimatické změny, nedostatečné ekosystémové služby, vzrůstající populace, rozvoj nových technolgií či zajištění potravinové bezpečnosti)a uvádí již nyní existující pozitivní příklady z praxe (zajištění přístupu k půdě, systém komunitou podporovaného zemědělství, transparentnost směrem k zákazníkovi). Čtyři modely nazvané "i-food", "Phoenix", "When all goes well" a "Organic vc. Eco-Tech" popisují budoucí pozitivní a negativní možnosti vývoje EZ ve vztahu k moderním technologiím a politické stabilitě. 

Vznik dokumentu inicioval IFOAM EU. Publikace je v angličtině. 

Zdroj: ČTPEZ

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info