Ministerstvo zemědělství je z hlediska transparentnosti a otevřenosti výběrových řízení dobrým zadavatelem

Ministerstvo zemědělství se při hodnocení zadavatelů veřejných zakázek státní správy za roky 2012 - 2014 umístilo na 6. pozici v rámci ostatních ministerstev. Státní pozemkový úřad získal 2. místo v celkovém hodnocení a spolu se Státní veterinární správou, která byla na celkovém 17. místě, patří tyto instituce mezi 25 procent nejlépe hodnocených zadavatelů, kteří získávají certifikát „Dobrý zadavatel“.

Na základě hodnocení státní správy Centrem aplikované ekonomie, o.s., které bylo zveřejněno na webu zIndex.cz, v rámci zadávání veřejných zakázek v letech   2012 – 2014, se mezi ministerstvy umístilo Ministerstvo zemědělství na 6. pozici. Úspěšné byly také resortní organizace, například Státní pozemkový úřad se v celkovém pořadí umístil na 2. místě. Státní veterinární správa, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Státní zemědělský intervenční fond či Státní zemědělská a potravinářská inspekce zaujaly místo v první polovině úplného hodnocení zadavatelů z řad ústředních orgánů státní správy a jejich resortních organizací.

Kladně byla přijata kritéria jako hodnocení dodavatelů, koncentrace dodavatelů, využívání nástrojů podporujících soutěž.

Těší mě toto ocenění za transparentnost, o kterou se snažím od samého začátku svého působení na Ministerstvu. Hnedpo nástupu do úřadu jsem pozastavil všechna výběrová řízení a nechal je prověřit. Nevýhodné veřejné zakázky jsem zrušil. V poradenských službách jsme ukončili smlouvy se třemi externími poradci, v oblasti marketingových aktivit jsme zrušili několik výběrových řízení a ukončili jsme smlouvu i s několika právními společnostmi, řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s resortními organizacemi v současnosti nastavuje mechanismy, jimiž směřuje nejenom ještě k větší transparentnosti a otevřenosti státní správy vůči veřejnosti, ale také k maximálním úsporám.

  • Hynek Jordán
  • tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info