AOPK ČR: Počty syslů na Rané se zvyšují

V Českém středohoří se začíná opět dařit syslům obecným. Na Rané a letišti Hrádek, kde tady syslové žijí, se totiž již několik let hospodaří tak, aby to těmto ohroženým hlodavcům co nejvíce vyhovovalo. Letos se tu celkový počet syslů odhaduje na 730 jedinců, což je zhruba 15 % české populace.

„Díky projektu LIFE+ a norským fondům můžeme na obou lokalitách vyřezávat dřeviny, kosit a pást, podobně jako se tu hospodařilo v minulosti. To syslům vyhovuje, jejich počet se dle odhadů z monitoringu zvýšil o 280 kusů za posledních 5 let. Protože vrch Raná sousedí s letištěm Hrádek, pokusili jsme se roku 2013 o propojení obou míst travnatým spojovacím pásem. Ten už letos syslové obsadili minimálně do poloviny,“ vysvětluje Vladislav Kopecký z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Sysel obecný ukazuje, jak může být osud živočišného druhu vrtkavý. V padesátých letech jich bylo tolik, že byl označován za zemědělského škůdce. Nyní je kriticky ohroženým druhem, který přežívá v ČR na posledních 33-35 lokalitách. Počet syslů se k letošnímu roku odhaduje na cca 4300-4900 jedinců.

Sysli vymizeli především kvůli změnám v krajině a ve způsobu zemědělského hospodaření po 2. světové válce. Neprospělo jim rozorávání mezí a pastvin, scelování polí do velkých lánů, úbytek ploch s nízkým travním porostem a používání chemických prostředků. Specifickou hrozbou pro poslední lokality je i volný pohyb koček, které jsou velmi zdatnými lovci těchto hlodavců. Největší tuzemské kolonie jsou aktuálně kromě Českého středohoří na letištích v Mladé Boleslavi – Bezděčíně, ve Vyškově a v Brně - Medlánkách. Aby sysel z naší přírody úplně nezmizel, připravila pro něj Agentura ochrany přírody a krajiny ČR také speciální záchranný program [2].

Poznámky:

[1] Projekt LIFE+ je zaměřený na ochranu jedinečných stepí lounského středohoří. Šetrné hospodaření, které na nich Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří podporuje, by mělo zajistit, že stepi budou i nadále poskytovat domov ohroženým rostlinám a živočichům jako jsou kavyly, sysli či celá škála motýlů. Více o projektu na webu: www.nature.cz/life

[2] Více na stránkách www.zachranneprogramy.cz.

Tisk

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info