PK ČR - Potravinářská komora odstartovala kampaň Alkohol zodpovědně, zaměřuje se i na konzumaci alkoholu v těhotenství

Praha, 6. října 2015 – V rámci kampaně Alkohol zodpovědně, kterouPotravinářská komora České republiky společně s partnery spustila v říjnu, se odborníci zabývají také problematikou pití alkoholu v době těhotenství.  Cílem je informovat českou společnost o rizicích spojených s pitím alkoholu v době těhotenství a následcích, které mohou plod postihnout.

S problematikou alkoholu a těhotenství se pojí termín fetální alkoholový syndrom (FAS). Jedná se o soubor odchylek, ke kterým může dojít, pokud matka během těhotenství holduje alkoholu. Alkohol, který matka konzumuje, totiž putuje i k dítěti, jehož játra nejsou schopna odbourat alkohol stejnou rychlostí. Dvě až tři hodiny po konzumaci alkoholu je jeho koncentrace v krvi plodu dokonce vyšší než u matky, a někdy zde tato látka zůstane i více než 24 hodin.

Mezi hlavní znaky FASu se řadí plochý a široký nos, malá hlavička a nedostatečně vyvinutá rýha mezi nosem a horním rtem. Mezi časté odchylky se řadí i nižší porodní váha a malý vzrůst, syndrom ale může dítěti uškodit i daleko vážněji. Nadměrná konzumace alkoholu v tomto období totiž může způsobit mentální retardaci a poruchy chování, v některých případech dokonce i deformaci dolních končetin a srdeční vady.

Přestože se jedná o závažný problém, pojem fetální alkoholový syndrom dle průzkumu společnosti ppm factum research nezná 80 % Čechů. S jakoukoliv, byť jen výjimečnou konzumací v období těhotenství navíc souhlasí téměř 36 procent respondentů (pro srovnání – s jakoukoliv konzumací alkoholu nesouhlasí 77 % Slováků) a tak je evidentní, že se jedná o problematiku, která je dosud velké části české společnosti neobjasněna.

V rámci tématu Alkohol a těhotné budou proto osloveny gynekologické ambulance a poskytnuty informační materiály pro těhotné. Zároveň proběhne digitální kampaň zaměřená na Fetální alkoholový syndrom. Cílem těchto aktivit je upozornit českou společnost na nebezpečí ohrožení plodu v souvislosti s konzumací alkoholu u těhotných. Odborné články s touto problematikou budou publikovány v časopisech zaměřených zejména na rodiče a matky.

Více informací: Ing. Martina Ferencová, Martina.Ferencova@cspas.cz

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info