S antibiotiky nutno opatrně!

Komora veterinárních lékařů sice vnímá problematiku antimikrobiální rezistence zejména jako problém humánní medicíny, přesto se rozhodla uspořádat pro své členy, praktické veterinární lékaře, speciální kurz o nejnovějších poznatcích a trendech v používání antimikrobiálních látek.

Co to je ta antimikrobiální rezistence, o které se nyní tak často hovoří? Je to vzrůstající odolnost různých mikroorganismů vůči léčivům, s níž se setkávají lékaři při léčbě lidí a občas i veterináři při léčení zvířat.

Toto téma se týká především humánní medicíny, neboť riziko antimikrobiální rezistence se zvyšuje zejména nadměrným používáním, až zneužíváním, humánních léčiv. Nicméně KVL tuto problematiku vnímá v plné šíři používání léků, nejen humánních, ale i veterinárních. Chce proto působit v tomto smyslu i na chovatele, ve spolupráci se Státní veterinární správou a Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, a zasazovat se, aby účinná antimikrobiální léčiva, zejména antibiotika, nebyla k volnému použití a zůstala i nadále pouze na předpis veterinárního lékaře a k použití pod jeho kontrolou.

Chystaný e-learningový kurz pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky je určen především pro veterinární lékaře. Bude zakončený testem, po jehož úspěšném absolvování frekventant získá certifikát – Odpovědný uživatel antibiotik.

Cílem tohoto odborného kurzu je seznámit veterináře s novinkami v oblasti vývoje a používání antimikrobiálních látek, především u potravinových zvířat, aby se mohli aktivně podílet na produkci zdravých potravin živočišného původu a snižování rizik antimikrobiální rezistence.

Pro představu lze uvést základní témata přednášek:

1. Antibiotika – rozdělení do skupin podle účinku, farmakokineze

2. Používání antimikrobiálních látek, ochranné lhůty

3. Antimikrobiální rezistence

4. Antimikrobiální situace v humánní medicíně

5. Antibiotická politika v chovech drůbeže v ČR

6. Antibiotická politika v chovech prasat v ČR

7. Antibiotická politika v chovech hospodářských zvířat v ČR

8. Antibiotická politika v chovech malých zvířat

9. Systém monitoringu

10. Používání antibiotik v evropských zemích

Při příležitosti evropského dne antibiotik, 18. 11., uspořádá KVL k tomuto tématu tiskovou konferenci.

Josef Duben PR KVL ČR

Kontakt pro mediální vyjádření:

 

 

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info