Kampaň Alkohol zodpovědně se zaměří i na mladistvé, hlavní roli hraje prevence

Potravinářská komora České republiky spolu s výrobci alkoholických nápojů spouští další fázi říjnové kampaně Alkohol zodpovědně. Její poslední část zaměřená na alkohol a mladistvé proběhne 21. – 28. října 2015 a představí se během ní hned čtyři různé projekty.

Konzumace alkoholu mladistvými se stává stále závažnějším problémem. Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se jen od roku 2002 počet patnáctiletých, kteří již mají zkušenost s alkoholem, zvýšil ze 70 % na 94 %[1]. Tato změna souvisí především s nedostatečnou prevencí mezi mládeží a všeobecnou tolerancí české společnosti. To si výrobci alkoholických nápojů plně uvědomují a spolu s Potravinářskou komorou České republiky v rámci své osvětové kampaně Alkohol zodpovědně zařadili také téma Alkohol a mladiství, které se zaměří právě na prevenci konzumace alkoholu u této rizikové skupiny.

Nejen prevence u dětí a mládeže, ale také vzdělávání rodičů a osob, které by mladistvým alkohol mohly podávat nebo prodat, hraje ve snaze o snížení počtu mladistvých užívajících alkohol klíčovou roli. I proto jsou pro nás osvětové kampaně jednou z hlavních priorit,“ shodují se hlavní představitelé klíčových výrobců alkoholických nápojů, tedy pivovarníci, vinaři a výrobci a dovozci lihovin.

Během 21. – 28. října 2015 tak budou představeny projekty, které se zaměřují na různé aspekty užívání alkoholu mladistvými.

Důsledně podporujeme stávající právní úpravu, která chrání nezletilé před konzumací alkoholu. Věříme, že její dodržování spolu s vysvětlováním jejího významu a s dalšími osvětovými aktivitami povede k postupnému řešení celospolečenského problému, kterým konzumace nezletilými jednoznačně je,“ dodává k projektům v rámci kampaně Miroslav Toman, prezident Potravinářské a Agrární komory České republiky.

Vzdělávací program Unie výrobců a dovozců lihovin s názvem Pobavme se o alkoholu seznamuje žáky 7. tříd základních škol s účinky a důsledky pití alkoholu, pomocí modelových situací je také učí nabídnutý alkohol odmítnout. Lekce v jednotlivých třídách vedou profesionálně vyškolení terapeuti. Během týdne 21. – 28. října proběhne tento program ve 44 třídách. Pro velký zájem o vlivu alkoholu informuje občanské sdružení SANANIM, které projekt realizuje, také rodiče prostřednictvím desatera rad „Jak správně komunikovat o alkoholu“. To je distribuováno na třídních schůzkách přímo ve školách. Tuto aktivitu doplňují i stejnojmenné webové stránky, které poskytují cenné informace a tipy nejen pro děti a rodiče, ale obsahují také návody k vedení diskuze o alkoholu pro učitele.

Ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu, řetězci COOP a obchodním řetězcem Kaufland organizuje Český svaz pivovarů a sladoven od roku 2013 projekt Člověče, nezlob se! Ten se zaměřuje na prevenci prodeje alkoholu mladistvým, od roku 2013 bylo díky němu pečlivě proškoleno zhruba 7 000 pokladních a vedoucích pokladen společností COOP a Kaufland. Na barmany, obsluhu restaurací a stánků, ale i rodiče a kamarády nezletilých se obrací kampaň Respektuj 18, kterou organizuje město Plzeň, Plzeňský prazdroj a Centrum protidrogové prevence a terapie. Prostřednictvím oslovování v restauracích i v dopravních prostředcích se snaží přimět dospělé k respektování hranice 18 let, důležité informace pro dospělé i mládež doplňují stránky Respektuj18.cz.

Vzdělávání v oblasti historie a kultury vinařství vnímá jako důležitý krok ke zvládnutí období, kdy mladí lidé experimentují s alkoholem, Svaz vinařů ČR. Proto pro ně v Mikulově v rámci stálé výstavy Víno napříč staletími připravil také speciální expozici, která má pomoci s rozšířením informací o alkoholu a jeho zodpovědné konzumaci.

O Alkohol zodpovědně:

Pracovní skupina Alkohol zodpovědně (původně Alkohol a společnost) byla založena jako poradní orgán České technologické platformy pro potraviny 20. března 2006 na základě Stanov Potravinářské komory ČR a vznikla v souladu s iniciativou Evropské komise ze dne 16. června 2004 týkající se vytvoření technologických platforem. 

Pracovní skupina Alkohol zodpovědně se dlouhodobě věnuje vztahu mezi konzumací alkoholu a lidským zdravím. Jejími členy jsou zástupci odborné veřejnosti z řad lékařů i zástupci jednotlivých výrobních podniků. Prvním předsedou pracovní skupiny byl prof. Fišer z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Skupina byla původně členěna do dvou sekcí: odborné, složené z odborníků z oblasti zdravotní a výrobní, složené z odborníků z výrobních podniků nebo profesních organizací.  Na základě diskuzí členů skupiny výrobců o jejím dalším směřování byla na schůzce v květnu 2013 sloučena do jedné s tím, že jejím předsedou se stal doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina. Postupně začala probíhat jednání jednotlivých zástupců producentů k prioritám skupiny tak, aby mohl být v úvodu roku 2014 představen nový program skupiny pro následující období. Od roku 2015 je předsedkyní pracovní skupiny Mgr. Drahomíra Mandíková.

Kontakt:                                                                

Martina Ferencová

Manažerka projektů   

T: 606 591 958

E: martina.ferencova@cspas.cz

[1] Vláda České republiky: OECD: Fakta o konzumaci alkoholu mezi dětmi a mladistvými, 2015

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info