V Labyrintu rozhodně nezabloudíte

V úterý 10.11.2015 představili na semináři v Klatovech za organizační podpory MAS Pošumaví zástupci Katedry informačních technologií Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze (KIT PEF ČZU v Praze) multimediální výukový systém Labyrint. Pod tímto názvem se skrývají nejen jednotlivé výukové programy, ale především komplexní vzdělávací systém, který je dnes s úspěchem využíván v řadě vzdělávacích projektů. Představení systému Labyrint se zúčastnil náměstek Rady Plzeňského kraje pan Jiří Struček, dále zástupci vedení vybraných středních škol z Plzeňského kraje, které by měly systém pilotně otestovat ve výuce (Střední odborné učiliště Domažlice, Střední škola Horažďovice a Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy).

Labyrint umožňuje nejen klasickou výuku na středních školách, ale je ho možno využít i v systému celoživotního vzdělávání a dalších aktivitách. Místní akční skupina Pošumaví dlouhodobě podporuje v regionu své působnosti informační technologie jako jednu z možností rozšířit celoživotní vzdělávání i do menších sídel pro širokou škálu tzv. handicapovaných skupin, jako jsou postižení občané, lidé 50+, ženy vracející se z mateřské dovolené, senioři, apod. Ve spolupráci s PEF ČZU v Praze již byla v Pošumaví úspěšně realizována řada vzdělávacích projektů, např. EVYNA, Informační gramotnost a Virtuální univerzita třetího věku.

Zdroj: MAS Pošumaví

Tisk

V Labyrintu rozhodně nezabloudíte
V Labyrintu rozhodně nezabloudíte
V Labyrintu rozhodně nezabloudíte
V Labyrintu rozhodně nezabloudíte
 

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info