Zemědělci se obávají, že je boj s emisemi připraví o krávy

Skot je jedním z hlavních producentů metanu, takže snahy omezovat emise skleníkových plynů by mohly vést ke snižování jejich počtu, například krav. Podle Zemědělského svazu ČR by to mohlo mít dopad na živočišnou výrobu.¨

Evropská unie se zavázala, že do roku 2030 sníží emise proti úrovni z roku 1990 nejméně o čtyřicet procent. Dopady tohoto plánu na české chovatele ale zatím podle předsedy svazu Martina Pýchy nejsou známé. Svaz tak požaduje, aby ministerstvo zemědělství k možným dopadům zpracovalo analýzu.

Zatím podle Pýchy není jasné, jak se vůbec mají jednotlivé obory na snižování produkce plynů podílet. „Jestliže nastavujeme dotace, abychom zvýšili stavy zvířat, a tohle šlo proti tomu, tak je to vážný problém,“ podotkl předseda. Podle něj navíc hrozí, že se pro snižování stavů skotu budou brát v úvahu pouze počty zvířat ve velkých chovech, nikoliv na celý stát, což by bylo pro ČR nevýhodné.

V ČR převažují velkochovy, krav za dvacet let výrazně ubylo

Stavy krav přitom dlouhodobě zažívají úbytek. Skotu v Česku od vzniku státu ubylo o víc než čtyřicet procent. Podle čísel Českého statistického úřadu se počet kusů snížil z 2,5 milionu v roce 1993 na letošních 1,4 milionu kusů. Oproti loňskému roku se ale počty o několik desítek tisíc zvedly.

V Česku převažují velkochovy, zatímco ve většině ostatních zemí EU se dobytek chová spíš na menších farmách. Podle aktuální Zprávy o stavu zemědělství měly více než milion kusů skotu na svých hospodářstvích právnické osoby. Přitom 71 procent z celkové výměry zemědělské půdy obhospodařované právnickými osobami tvořily podniky o velikosti nad 1000 hektarů.

Pýcha upozornil, že závazkem čtyřicetiprocentního snížení emisí navíc plány na omezování nekončí. Evropští ministři životního prostředí totiž odsouhlasili, že v Evropě do poloviny století omezí emise o 80 až 95 procent.

První polovinu prosince Paříž hostí mezinárodní klimatickou konferenci, na níž budou světoví politici a odborníci řešit, jak udržet globální oteplování pod hranicí dvou stupňů.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info