Stanovisko Zemědělského svazu ČR k návrhu novely veterinárního zákona

Tisková zpráva

Praha 1. 12. 2015

V současnosti je v legislativním procesu návrh novely veterinárního zákona, který na straně jedné, vyvolává negativní reakce u Komory veterinárních lékařů (KVL) a na straně druhé, velká očekávání ze strany chovatelů. KVL, aby zabránila některým úpravám současné pro ni vyhovující praxe, se rozhodla strašit veřejnost nebezpečím ohrožení bezpečnosti potravin a zvýšení spotřeby antibiotik. Zemědělský svaz podporuje úpravy připravované touto novely, neboť jsme přesvědčeni, že současná podoba veterinárního zákona je v rozporu se současnou praxí a je pro chovatele nevýhodná.

V České republice musí být každý veterinární lékař, který chce vykonávat veterinární praxi, členem Komory veterinárních lékařů a pouze tito lékaři jsou dle veterinárního zákona způsobilí k určité škále činností, jež považuje zákon za odbornou veterinární činnost. Jde například o diagnostiku zdravotního stavu, měření teploty zvířete, podávání předepsaných léků do krmení či injekčně atd. A tak na rozdíl od lidského pacienta, který když dostane od lékaře léky, je užívá sám dle předpisu, zemědělec musí na každý takovýto úkon přivolat a také zaplatit veterinárního lékaře. To samozřejmě prodražuje náklady na veterinární službu. Pokud veterinář stanoví postup léčby a aplikací léčivého přípravku pověří chovatele, což je dnes běžná praxe, dopouští se oba protiprávního jednání a to i v případě, že je lékař vystudovaný veterinář. Podmínky pro podávání veterinárních léčiv jsou tak mnohem přísnější, než v případě léčby lidí.

Na tiskové konferenci na začátku listopadu, hovořil prezident Komory veterinárních lékařů ČR Karel Daniel riziku o zvýšení spotřeby antibiotik, pokud budou moci některé léky zvířatům podávat sami chovatelé.  Je ale skutečně čeho se bát? My jsme přesvědčeni, že nikoliv. Nejen, že chovatelé budou muset i nadále postupovat dle předpisu veterinárního lékaře, ale reálná není ani motivace zemědělců k nadužívání léků. Normální zemědělec nejen, že se snaží neutrácet zbytečně za léky, ale uvědomuje si i riziko objevení pozůstatků podávaných léků např. v mléce, mase atd. což znamená i daleko větší ekonomickou ztrátu z nerealizované produkce.

Další věc, která vadí KVL je ztráta tzv. nezávislosti veterinárního lékaře, což také znamená neumožnit zaměstnávání veterinárních lékařů zemědělskými subjekty či společnostmi. KVL varuje, že závislost povede k upřednostnění peněz před ohledem na zdraví a welfare zvířat. Ani s tímto nesouhlasíme. Zdraví zvířete je totiž prvotní zájem chovatele, bez ohledu na veterinárního lékaře a každý podnik také musí vést přesnou evidenci léků, tj. kdy a kterému zvířeti byly jaké léky podávány. Také welfare zvířat je řádně kontrolován u běžných chovatelů i několikrát do roka. Možnost zaměstnat vlastního veterinárního lékaře bude mít naopak mnohé pozitivní výhody. Za prvé bude veterinář v podniku stále a bude schopen mnohem lépe sledovat všechny procesy související se zdravotním stavem zvířat a lépe tak diagnostikovat případné problémy. Za druhé nebude motivován předepisovat zbytečně drahé léky, protože na tom nebude finančně zainteresován, jako je tomu dosud. Dnes je totiž obvyklé, že veterinář, který předepisuje léky, je zároveň ještě zemědělci prodává, což je dle našeho názoru mnohem nebezpečnější, než na co upozorňuje KVL. Ostatně současný vývoj v humánní medicíně, kde nedávno policie obvinila lékaře z braní úplatků za předepisování léků, ukazuje jak je takový systém nebezpečný. A to současní humánní lékaři na rozdíl od veterinářů léky neprodávají, ale pouze předepisují. A za třetí, pro některé větší podniky bude vlastní veterinář levnější, než externí veterinář. To samo o sobě hovoří o výši cen požadovaných veterinárními lékaři za jednotlivé úkony.

A tak spíše než obavou o bezpečnost spotřebitelů, o welfare zvířat a životní prostředí se zdá být hnacím motivem odporu KVL snaha o ochranu ekonomických zájmů svých členů. Pokud novela Veterinárního zákona úspěšně projde legislativním procesem a začne platit od roku 2017, my se opět přiblížíme Evropě.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info