Novela zákona o významné tržní síle pomůže zemědělcům, potravinářům i spotřebitelům

Není to tak dávno, kdy Potravinářská komora ČR vydala tiskovou zprávu s podtitulem „Kdo lže, ten…. aneb 5 nesmyslů, které šíří poslanci o zákonu o významné tržní síle“. Nyní Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR přichází s dalšími nesmysly, které by v souvislosti s novelou zákona o významné tržní síle měly otřást veřejností a zamezit přijetí novely v Senátu.

Dnes dopoledne prošel v Poslanecké sněmovně PČR třetím čtením vládní návrh novely zákona o významné tržní síle. Potravinářská komora ČR vždy veřejně deklarovala, že ji plně podporuje, včetně pozměňovacího návrhu, doporučeného Zemědělským výborem a  přijatého Sněmovnou, který obsahuje mimo jiné maximální výši všech obchodních přirážek v jednom roce pro jednoho dodavatele, a to 3 %.

Je tak evidentní, že v poslaneckých řadách zvítězil zdravý rozum a že je nezastrašily ani výhružky obchodníků, že dojde ke zdražování potravin a přílivu zboží z okolních zemí. Poslanci tak dali zelenou novele, která výrazně zrychlí řízení vedená Úřadem na ochranu hospodářské soutěže a zamezí obstrukcím, které dosud při šetření obchodní řetězce před Úřadem praktikovaly. Potravinářská komora ČR tak vnímá novelu jako nezbytný krok k dalšímu narovnávání vztahů mezi odběrateli a dodavateli.

Jak si ale vysvětlit nesmysly, které nyní Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR znovu uvádí?

1. Jednostranná regulace zvýhodňuje dodavatele a povede ke zdražení potravin

Nesmysl, který obchodníci šíří již několik let od doby, kdy se projednávala první verze zákona o významné tržní síle. Praxe jasně ukázala, že nárůst cen potravin nesouvisí s existencí a aplikací zákona a má objektivní vnější příčiny. Příčinou zvýšení cen totiž obvykle bývá zejména nárůst cen potravin a zemědělských komodit na světových trzích, růst ceny ropy nebo růst ceny energií. O zvýhodňování dodavatelů přitom nemůže být žádná řeč. V případě zákona totiž platí, že je zvýhodněn kdokoli, kdo se chová férově a poctivě. Vládní novela zákona nezavádí jakoukoli dominanci na straně dodavatelů potravin a tvrzení, že obchodník je chudák, protože se například bez některých nápojů v regálu neobejde a výrobce tak zneužívá svého postavení na trhu, je více než úsměvné.

Navíc, Potravinářská komora ČR několikrát v minulosti poukázala na konkrétních případech na zbytečně vysoké obchodní přirážky, které nesmyslně zdražují českým spotřebitelům potraviny. Kam až tedy chtějí obchodníci potraviny zdražovat, šplhají-li se tyto přirážky u potravinářských výrobků s vyšší přidanou hodnotou až ke stovkám procent?

2. Novela představuje hrozbu snížení podílu nabízených českých potravin a zúžení nabídky

Spotřebitel by se měl skutečně zamyslet, jaké potraviny v regálech vidí už teď. Snadno si každý udělá obrázek sám, protože v některých řetězcích jsou již dnes české potraviny v menšině. Navíc, zákon se vztahuje na všechny dodavatele, nejenom na dodavatele z České republiky. Je tedy nepodstatné, odkud dodavatel pochází, podstatné je, že uzavírá smlouvu s obchodníkem v České republice.

3. Poslanci podpořili omezení předvídatelnosti podnikatelského prostředí v ČR

Za stávající situace je jednoznačné, že ve vztazích mezi odběrateli a dodavateli žádná předvídatelnost již léta neexistuje. Smluvní ujednání probíhají formou nátlaku, telefonátů a výhružek ze strany řetězců. O tom svědčí i výsledky nezávislého průzkumu, který provedla Ekumenická akademie (http://aa.ecn.cz/img_upload/b397cb5367c764a2f19867d8032c9d0c/podklady_vyzkum.pdf). Navíc, navzdory proklamacím Svaz obchodu a cestovního ruchu nikdy nepředložil byť jediný důkaz o tom, že by k takovému chování došlo na straně dodavatele. Zákon totiž není o předvídatelnosti, ale o právní jistotě obou smluvních stran a je evidentní, že právě toto obchodníkům tak vadí.

Za stávající situace již nemá smysl spekulovat nad tím, zda si náhodou obchodníci pod pohrůžkou zvyšování cen potravin „nepřipravují půdu“ pro jejich plošné zdražení. Spotřebitel by se však měl ptát, kam mizí zisky z prodeje potravin v řetězcích, proč se regály plní jinými než českými potravinami již nyní a proč kvalita potravin stále klesá. Protože spotřebitel je právě ten, koho si řetězce berou jako své rukojmí.

Více informací:

Ing. Dana Večeřová, ředitelka marketingu a komunikace

tel.: 296 411 184, 602 704 859

e- mail: vecerova@foodnet.cz

Internet:http://www.foodnet.cz

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info