Nekalé praktiky při označování dřevěných obalů

Tisková zpráva – ÚKZÚZ upozorňuje vývozce na označování neošetřených nebo nedostatečně ošetřených obalů subjekty registrovanými a neoprávněné používání IPPC značek subjekty, kterým nebyla tato přidělena...

Upozorňujeme vývozce na pokračující nekalé praktiky při označování dřevěných obalů. Nejenže probíhá označování neošetřených nebo nedostatečně ošetřených obalů subjekty registrovanými, ale také dochází k neoprávněnému používání IPPC značek subjekty, kterým nebyla tato přidělena. Za vyváženou zásilku je v první řadě zodpovědný vývozce, proto věnujte důslednou kontrolu dodávek dřevěných obalů (jejich ošetření, správného označení, ale i kvality řeziva). Vyhnete se tím opatřením,  které uplatňují některé státy při dovozní kontrole.

Informujeme tímto všechny uživatele dřevěných obalů, že neoprávněné označování značkou IPPC bude sledováno také z pohledu dodržování práv duševního vlastnictví. Symbol IPPC je registrovanou ochrannou známkou a jeho použití v rozporu s uvedeným právem bude postihováno ÚKZÚZ ve spolupráci s Celní správou obdobně jako padělané palety EUR. Takové obaly, nesoucí značku IPPC, budou stahovány z trhu a bude znemožněno jejich další použití.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info