Lesy ČR byly na lesnické výstavě v Rodingu partnerem Bavorských státních lesů

Největší evropská lesnická výstava KWF (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik) trvala od 9. do 12. června v bavorském Rodingu. S německými kolegy a náměstkem českého ministra zemědělství Patrikem Mlynářem ji slavnostně otevřel generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Podnik Lesy České republiky patřil na výstavě k hlavním partnerům pořádajících Bavorských státních lesů. V české expozici zaujaly interaktivní vzdělávací panely, ale také třešeň ptačí, letošní strom roku, jehož malé exempláře si návštěvníci ze stánku odnášeli. „Lesy České republiky jsou naším důležitým partnerem. Už proto, že řešíme podobné problémy,“ řekl Helmut Brunner, bavorský ministr pro výživu, lesnictví a zemědělství (na snímku vpravo). O českém lesnickém hospodaření s ním diskutoval generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád (na snímku vlevo). Na konferenci, která byla součástí výstavy a kterou zahajoval, hovořil o činnosti, prioritách i vizích státního podniku. „Po dokončení restitučního procesu budeme spravovat 1,2 miliony hektarů státního lesa. Všechny porosty jsou certifikovány známkou PEFC, která svědčí o našem trvale udržitelném hospodaření,“ mimo jiné řekl. I v dalších dnech v konferenčním stanu vystoupili rezortní odborníci a čelní představitelé evropských státních lesů. Také Daniel Szórád viděl, stejně jako tisíce návštěvníků, v provozu přímo v bavorských lesích současné nejmodernější lesnické stroje a zařízení.

Na KWF výstavě i konferenci si lesníci tradičně vyměňují zkušenosti. V místě je 500 vystavovatelů a v lesích desítky praktických ukázek moderní lesnické techniky. Výstava se koná jednou za čtyři roky, tradičně ji navštíví kolem 50 tisíc návštěvníků.

Státní podnik Lesy ČR byl založen v roce 1993. Hospodaří na 1,2 milionech hektarů lesa. Má přibližně 3 300 zaměstnanců. Kromě těžby dřeva, která v současné době činí sedm a půl milionu metrů krychlových za rok podnik obnovuje přibližně čtrnáct tisíc hektarů lesů a spravuje 38 tisíc kilometrů drobných vodních toků. Česká republika je podobně jako Německo pokryta lesy z více než jedné třetiny. Jde o 2,6 milionů hektarů lesa, v Německu to je 11,4 milionů hektarů. Dalšími významnými majiteli lesních pozemků jsou v České republice kromě státu také soukromí vlastníci, města, obce a církve.

V Hradci Králové 13. června 2016

Mgr. Eva Jouklová 

Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.

Tel.: 725 257 900

E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info