O vodě a rodinném hospodaření v Kunclově mlýně

Těžko si představit vhodnější místo na uskutečnění letošních druhých Selských slavností a odborného semináře s názvem „Voda spjatá se sedláky“ než loňského vítěze soutěže Farma roku. Potok Brzina, dva rybníky, malá vodní elektrárna, která zajišťuje veškerou elektrickou energii pro potřebu usedlosti, a vodou poháněná pila, jež slouží k příležitostnému pořezu kulatiny. Kunclův mlýn v Brzině na Sedlčansku je s vodou spjatý již déle než 300 let. Ale nejen s ní - také s rodinným hospodařením spojeným s úctou a pokorou k přírodě a tradici. Snad i proto se celodenní akce na této půvabné usedlosti ve středním Povltaví pořádaná třetí červnovou sobotu Asociací soukromého zemědělství v rámci projektu Voda, půda a sedláci setkala s takovým ohlasem. Navštívilo ji na tři tisíce lidí, zejména rodin s dětmi.

Nutno podotknout, že rodina Kunclova má s organizací podobných akcí bohaté zkušenosti, neboť je v předchozích letech v o něco menším rozsahu uspořádala ve vlastní režii. Farma je však na návštěvnost zvyklá i v průběhu roku. Kunclovi tu již řadu let provozují agroturistiku, patnáctým rokem pak oblíbené letní dětské tábory „Prázdniny v sedle“, vždy osm turnusů o kapacitě 30 dětí. Celoročně je v provozu také turistická jízdárna. A v neposlední řadě si sem nachází cestu i čím dál více zákazníků, kteří vítají rozšíření faremní nabídky o kvalitní bio hovězí maso prodávané přímo ze dvora formou bedýnek či vakuované v jednotlivých balíčcích.

Místem mnoha různých aktivit se Kunclův mlýn stal hned od počátku své novodobé historie, kdy tu po změně režimu začali hospodařit manželé Kunclovi. „Velmi dobře jsme si uvědomovali, že 22 navrácených hektarů půdy nás uživit nemůže. My jsme ovšem neřešili, jak velkým zdrojem příjmů pro rodinu hospodaření bude a zda vůbec. Hlavním cílem bylo zabránit tomu, aby krajinu ve zdejší marginální oblasti někdo jiný nešetrně neobhospodařoval nebo dokonce nedevastoval. No a k sedlačině se postupně připojily další činnosti,“ vzpomíná na začátky hospodaření Vladimír Kuncl, který farmu v roce 2011 předal svému synovi Petrovi. Ten zde aktuálně hospodaří na stovce hektarů trvalých travních porostů a věnuje se chovu masného skotu s výše zmíněnou koncovkou v podobě zpracování masa přímo na farmě a jeho prodeji konečným zákazníkům.

Navíc zdejší oblast v údolí potoka Brziny byla v rámci naší republiky stanovena jako jedno z 65 území chráněných pro akumulaci povrchových vod. Jde o lokace, které mohou sloužit za vhodné adaptační opatření pro případné řešení dopadů klimatické změny v dlouhodobém horizontu. Oblast Kunclova mlýna spadá mezi klíčové zdroje pitné vody s možností ovlivnění odtokových poměrů velkých povodí, jak informoval v průběhu sobotního odborného semináře věnovaného vodě, který byl situován v prostorách farmy, Vladimír Kuncl.

V rámci odborného programu, který moderoval předseda ASZ ČR Josef Stehlík, vystoupil také vedoucí oddělení péče o krajinu pro Prahu a Střední Čechy Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Tomáš Just, jehož prezentace se týkala péče o stav vodních toků, tedy revitalizace, samovolné renaturace a ekologicky orientované správy vodních toků.

Projekt „Tradiční zemědělství - obnova krajiny“ zabývající se zemědělskými stavbami v krajině a územními plány obcí v krátkosti představil a po celý den byl na svém informačním a konzultačním stánku k dispozici Jiří Zámek, spolupracovník ASZ ČR v oblasti územního plánování a obnovy krajiny. 

Aktuálně řešeným kompenzacím za sucho, možnostem pojištění plodin a konkrétním způsobům následných pojistných plnění se ve svém příspěvku věnoval Jan Holý, oblastní vedoucí Agrapojišťovny, dlouholetého partnera ASZ ČR.

O ucelené nabídce produktů určených soukromým zemědělcům, jakými jsou financování provozu, nákupu strojů, technologií a zemědělské půdy informovali zástupci hlavního partnera letošních Selských slavností - Komerční banky.

Široké veřejnosti byl určen velmi bohatý doprovodný program, jehož součástí byla i dopolední bohoslužba u kaple Nejsvětější Trojice, kterou nechali Kunclovi před několika lety vystavět na stráni za mlýnem, nebo žehnání rybníkům na louce před usedlostí. Kromě prohlídky farmy a moderní, ale i historické zemědělské techniky měli návštěvníci možnost zhlédnout několik dokumentů o zemědělství v kinostanu společnosti Harvest Films. Pestrá byla i nabídka nejrůznějších produktů a výrobků farmářů a řemeslníků z okolí, nenudily se však ani děti. Společnost Park Tři Věže pro ně opět připravila několik naučných stezek, dílniček a hernu pod širým nebem, setkaly se s živým vodníkem, zatančily a zapívaly si se skupinou Myš & Maš nebo využily malování na obličej. Všem přítomným pak byla věnována hudební vystoupení celkem tří kapel.

Další den otevřených dveří na rodinné farmě se vydařil. Mimo jiné totiž zcela přirozenou formou a přímo v praxi ukázal, jak vypadá přístup lidí, kterým na stavu krajiny, v níž žijí a hospodaří, opravdu záleží.

Šárka Gorgoňová, tisková referentka ASZ 

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info