Mistry ve vábení pro rok 2016 Jan Brtník a Jaroslav Bláha

Od 12 hod se premiérově utkali vábiči v prvním Mistrovství republiky ve vábení jiných druhů zvěře. K milému překvapení se prezentovala dvanáctka soutěžících, kteří postupně předvedli pět různých hlasů - hlas mladé a nebo staré srny, vřeštění zajíce, vábivý hlas kachny divoké, pískaní siky v říji a hlasy černé zvěře na krmelišti.

V systému bodování 1-6 čtyřčlenná porota ve složení Václav Svoboda, Jiří Hrdlička, Pavel Kumžák, Tomáš Třeský svým hodnocením rozhodla, že se prvním historickým mistrem republiky ve vábení jiných druhů zvěře stal Jaroslav Bláha (89 b.), druhý v pořadí skončil Michael Hrdlička (88 b.), a třetí Miloš Fajfr (87 b.).

Soutěž probíhala za velkého zájmu publika a je tedy snad možno tvrdit, že se nejen osvědčila jako vděčný divácký prvek, ale že se snad založila i tradice soutěží ve vábení jiných druhů zvěře a že se stane soutěží pravidelnou. Věříme, že v příštím roce bude účast soutěžících ještě početnější. Od 14 hod se pak utkali již po devatenácté nejlepší jelenáři v Mistrovství republiky ve vábení jelenů. Tato soutěž je již tradičně vrcholem programu slavností a mnozí diváci přijíždějí na Ohradu právě kvůli soutěži.

Celkem se prezentovalo 24 jelenářů a pětičlenná porota (Jan Kupka, Václav Svoboda, Miroslav Kortan, Vlastimil Novák, Lukáš Linhart) měla velmi náročnou úlohu posoudit umění soutěžících v pěti disciplínách.

Všichni soutěžící předvedli nejprve hlas mladého hledajícího jelena a hlas jelena stojícího u laní. Do druhého kola pak postoupila třináctka nejlepších, postupně soutěžící předvedli hlas starého hledajícího jelena a vítězný ryk. Vzhledem k tomu, že na třech místech bylo třeba určit pořadí rozstřelem, celkem sedm soutěžících předvedlo ještě rozstřelové mrmlání.

S celkovým počtem 114 b. se stal mistrem republiky ve vábení jelenů pro rok 2016 Jan Brtník, stříbrnou příčku se 108 b. obsadil Marek Peiker a na bronzovém stupínku se 107 b. stanul Luboš Doležal. Všichni tři nás budou v příštím roce reprezentovat na Mistrovství Evropy ve vábení ve Francii. Na závěr patří poděkování všem, kteří se soutěží zúčastnili jako soutěžící, porotci a nebo pomohli organizačně. I přes ataky počasí byly obě soutěže velmi důstojnou propagací vábení a divácky atraktivními prvky v programu letošních slavností na Ohradě.Všem ještě jednou děkuji a těším se na setkání při dalších vábičských akcích

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info