Lesy ČR vyhlásily soutěž o návrh nového administrativního centra v Hradci Králové

Soutěž o návrh nového administrativního centra Lesů České republiky v Hradci Králové je zahájena. Podmínky byly 12. července zveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek a na www.lesycr.cz.

Kromě stavby nového sídla na Novém Hradci Králové by součástí projektu mělo být také parkoviště a veřejný park. „Chceme postavit administrativní centrum s nízkou spotřebou energie, které bude příkladnou ukázkou využití dřeva ve stavebnictví i obnovitelných zdrojů energie,“ řekl Václav Lidický, výrobně technický ředitel Lesů ČR. Ke dvoukolové soutěži o návrh dodal: „Podmínky schválila Česká komora architektů. Očekáváme velký zájem“. Dokumentace je zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek, dále na profilu Lesů ČR a bude publikována také na webu České komory architektů a jiných architektonických komor v Evropě.

Veškeré Informace o centru naleznete na speciální webové stránce

Porota bude posuzovat ekonomické, energetické a architektonické hledisko stavby. Kromě českých architektů v ní zasedli prof. Dietmar Eberle z Rakouska a prof. Miroslav Šik ze Švýcarska, dále generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád, primátor Hradce Králové Zdeněk Fink a zástupce Ministerstva zemědělství. Předsedkyní poroty je dánská architektka prof. Dorte Mandrup-Poulsen. První kolo bude ukončeno letos v říjnu, do druhého postoupí pět návrhů. „V únoru 2017 vyhlásíme výsledky a začneme jednat s vítězem soutěže o zadání zakázky na zpracování projektu stavby podle jeho návrhu,“ pokračoval Václav Lidický. Lesy ČR následně vyhlásí veřejnou zakázku na realizaci stavby.

Podnik spolupracuje při přípravě centra s Českou komorou architektů, odborem hlavního architekta města Hradce Králové, vedením města i městských lesů. Nové centrum by mělo nahradit současnou nevyhovující budovu z panelů ze 70. let minulého století.

V Hradci Králové 12. července 2016

Mgr. Eva Jouklová Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.Tel.: 725 257 900E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:

  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info