Přibývá BIO zemědělců i kontrol. Inspektoři je provádí nejčastěji o žních

Minimálně jednou do roka. Tolikrát musí inspektoři zkontrolovat každého BIO zemědělce. Letos jich opět přibylo, a to kvůli vyšším dotacím pro začínající ekologické zemědělce. Pěstitele BIO plodin inspektoři kontrolují nejčastěji při sklizni v letních měsících, loni provedli více než šest tisíc kontrol.

Zatímco kombajn sklízí během žní plošně, inspektor Vlastimil Trčka si prohlíží každou rostlinu zvlášť. Zajímá jej totiž, v jaké půdě plodina roste, ale také její plody – v případě špaldy klasy. „Obilí by mělo být tak přiměřeně zaplevelené, kdyby bylo úplně čisté, tak je to špatně,“ popsal v krátkosti inspektor to, co může poznat na první pohled. „Jenom pohledem, že se jedná o BIO, nepoznáme,“ dodal.  

Proto vybere několik vzorků, které pak putují do laboratoře. „Tam se zjišťuje, jestli v nich něco je. V případě, že je to BIO, tak by tam nemělo být nic,“ vysvětlil inspektor ÚKZÚZ. V opačném případě slouží klas, list, ale i zrno jako důkaz. Třeba toho, že zemědělec použil hnojiva, která nesmí. „Pokud se něco použilo, tak to zůstane v zrně a budou v něm rezidua. A my to zjistíme,“ dodal Trčka.

FAKTA

Co je BIO?
  • Biopotravina je potravina vyrobená ze surovin pocházejících z ekologického zemědělství.

  • Bioprodukt je surovina rostlinného nebo živočišného původu získaná v ekologickém zemědělství a určená k výrobě biopotravin, ekologických výrobků, na níž je vydáno osvědčení o původu bioproduktu.

  • V České republice platí ustanovení o povinném označování veškerých produktů ekologického zemědělství tzv. zelenou „biozebrou“. To je grafický znak BIO s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“ a číselným kódem kontrolní organizace.

Nepovolené hnojivo se může na rostlinu dostat i bez pomoci zemědělce. „Jednou jsem se díval ke sloupům, které tu máme, a vidím, že tam jde člověk s postřikovačem. Byl to pracovník  energetického podniku, který ošetřoval okolí sloupů. Když jsem mu to říkal, tak se mi omlouval. Kdyby byl neopatrný, tak by mohl zasáhnout i okolí,“ popsal problémy s pěstováním BIO produktů zemědělec Martin Hutař.

Plodiny ale může znehodnotit i prolétající letadlo s pesticidy nebo sousední farmář, který své rostliny chemicky ošetřuje.  „Když je vítr, tak to sem může zanést. Spady, mraky, těch možností kontaminace je spousta, musíme to hlídat,“ doplnil Hutař.

Zda pěstitelé dodržují předepsané normy, musí inspektoři osobně prověřit u každého z nich minimálně jednou ročně. „Kontrolují se pozemky, stav rostlin, sklady, sledují se přípravky,“ popsal způsob kontroly rostlinné výroby specialista z Oddělení ekologického zemědělství ÚKZÚZ Martin Prudil.

Loni inspektoři provedli víc než šest tisíc kontrol, jen v 38 případech našli pochybení, za která uložili sankce. Mezi ně patří i snížení dotace o stovky tisíc až miliony korun. „Udělená pokuta spojená se snížením dotací je natolik odstrašující, že zemědělci se opakovaných porušení dopouští jen výjimečně,“ dodal Prudil.

Nejen spotřeba ekologických produktů roste, ale přibývá i BIO zemědělců, letos o další tři sta. Získat označení BIO není podle nich ani tak náročné finančně jako administrativně. Především pro malé pěstitele. „Eviduju v podstatě každé semínko, každou rostlinu, protože je to důležité pro kontrolní organizaci. Musím zaevidovat, co jsem kde vysadila, jak to ošetřujeme, kdy to sklízíme, kolik toho sklízíme,“ popsala administrativu pěstitelka Jarmila Urbanová.

Za kontrolu spojenou s certifikací zaplatila dva tisíce korun. Označení BIO ale bude moci používat až za dva roky. Tak dlouho trvá přechodné období. Jeho účelem je přeměna tradiční zemědělské výroby na ekologické zemědělství. Produkty z přechodného období se nejčastěji využívají jako osivo, v omezené míře pak k prodeji.

V Česku provádí kontrolu čtyři nezávislé organizace – KEZ, ABCERT, BIOKONT a Bureau Veritas Czech Republic. Každý, kdo chce produkovat biopotraviny, se musí u některé z organizací registrovat.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info